Uuendused

Tagasi

2019. aastal registreeriti Eestis 151 tuberkuloosijuhtu

19. MAI 2020

2019. aastal registreeriti Eestis 151 tuberkuloosijuhtu (TB), neist 127 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 21 retsidiivi- ja 3 muud korduvravijuhtu, selgus täna avaldatud tuberkuloosiregistri statistikast. Võrdluseks 2018. aastal registreeriti 147 ja 2017. aastal 175 TB-juhtu. 

Haigestunutest 103 olid mehed, 48 naised. Vanim patsient oli 97-aastane, noorim 1-aastane.

Tuberkuloosi haigestumuskordaja 100 000 inimese kohta oli 2019. aastal 11,4 ja esmashaigestumuskordaja 9,6. 

Võrdluses Euroopa Liidu riikidega saab kasutada 2018. aasta näitajaid: keskmine tuberkuloosi haigestumuskordaja 100 000 inimese kohta oli Euroopas 10,2 ja samal ajal Eestis 11,1.

Eesti on jõudmas madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, peamiseks probleemiks on kõrge ravimresistentsete vormide osakaal. 2019. aastal registreeriti kokku 27 multi-ravimresistentset (MDR) TB juhtu, sh 17 uut MDR-TB juhtu, mis on 16% uutest külv-positiivsetest kopsutuberkuloosi juhtudest. See osakaal on üks Euroopa kõrgemaid. 

Tuberkuloosistatistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

TB2019

Loe lisa...

 

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates

13. MAI 2020

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda (EMO) pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud andmetest.

2019. aastal osutas erakorralist meditsiiniabi 19 haiglat, kuhu pöördus aasta jooksul kokku 518 840 inimest ehk keskmiselt 1422 inimest ööpäevas. Erakorraliste patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga jäänud samale tasemele. Erakorraliste patsientide arv on suurenenud piirkondlikes haiglates 1,4 protsenti ja vähenenud kesk- ning üld- ja kohalikes haiglates vastavalt 1,7 ja 1 protsenti. Enamik EMO patsientidest saadetakse pärast esmaabi osutamist koju. Vaid viiendik patsientidest vajab edasist haiglaravi (vt joonis).

Sarnaselt varasemate aastatega pöördusid 2019. aastal patsiendid kõige enam EMO-sse ise (73,6 protsenti). 19,2 protsenti patsientidest toodi EMO-sse kiirabiga ning 5,2 protsenti patsientidest suunati erakorralisse vastuvõttu teistest raviasutustest. Väike osa patsientidest (2 protsenti) tuli EMO-sse muul viisil ehk politsei saatel või tagasikutsel, näiteks juhul, kui patsiendi seisund halvenes või ta vajas korduvat protseduuri, või vajas erakorralist abi haigla oma tervishoiutöötaja.

Kiirabiga saabunud patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga tõusnud 1,6 protsenti. Piirkondlikes ja keskhaiglates on kiirabiga saabunud patsientide arv tõusnud vastavalt 3,9 ja 1,8 protsenti, ning langenud üld- ja kohalikes haiglates 2 protsenti.

emo2019

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.

Loe lisa...

 

Andmed nakkushaigustesse haigestumise ja vaktsineerimise kohta 2019

18. MAI 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati täna Terviseameti 2019. aasta andmed nakkushaigustesse haigestumuse ja immuniseerimise ning vaktsineerimise kohta.

Loe lisa...

 

Ravimi- ja apteegistatistika 2019

12. MAI 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Ravimiameti ravimite kasutamise statistika 2019 ja uuendati varasemate aastate andmed, samas on ka väljas üldapteekides käideldud retseptide (tabel RT01) kokkuvõte.

Veel leiab andmebaasist uuendatud üld- ja haiglaapteekide statistika (tabel TTO50) ning apteekide töötajate (tabel THT030) andmed maakonna järgi. Andmebaasi 'tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude' alajaotuses on välja toodud apteekide käibe näitajad (tabelid TK30 ja TK31).

Loe lisa...