Uuendused

Tagasi

Meeste ravikindlustatus on kasvanud

05. MÄRTS 2020

Tervise Arengu Instituut lisas oma andmebaasi Eesti Haigekassa kogutava ja hallatava ravikindlustatute statistika 2019. aasta lõpu seisuga. Statistikast selgub, et ravikindlustatud meeste osa on oluliselt kasvanud, mis on kergitanud ka üldist ravikindlustatute hulka.

Ravikindlustusesüsteemiga on kaetud 93,6% elanikest (meestest 92,1% ja naistest 95%). Kui perioodil 2014–2018 jäi see stabiilselt 91–92% vahele, siis viimase aastaga on just ravikindlustatud meeste osa oluliselt kasvanud (ligi kolme protsendipunkti võrra), mis tõstab üldist ravikindlustatute hulka märkimisväärselt. Ka ravikindlustatud naiste osatähtsus kasvas ühe protsendipunkti jagu.
Kui vaadata 20–59-aastaste ravikindlustuse näitajaid arvestamata lapsi ja vanemaealisi, siis nende ravikindlustatute osatähtsus on viimasel aastal samuti olulisel määral tõusnud 85,7%-lt 88,1%-ni.

Ravikindlustatute andmed on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldatud kahte moodi: 

  1. vanuserühmade 20–59 kohta, sest lapsed kuni 19. eluaastani ja pensioniealised on automaatselt ravikindlustatud,
  2. kõigi elanike (sh lapsed ja vanemaealised) kohta.

Loe lisa...

 

Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

23. JAANUAR 2020

Sel aastal on vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel hõlmates kokku enam kui 177 000 meest ja naist. Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 82 262 naist, emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma 55 735 naist. Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kokku kuulub sihtrühma 84 516 meest ja naist.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav.

2020. aasta vähi sõeluuringute sihtrühmade ja kutsutavate kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Loe edasi siit.

Loe lisa...

 

Tervist edendavate asutuste statistika 2019

27. JAANUAR 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2019. aasta tervist edendavate lasteaedade, koolide ja töökohtade võrgustikega liitunute statistika.

Eelmisel aastal liitus võrgustikega 8 lasteaeda, 2 kooli ja 20 töökohta. Võrgustikesse kuulub 2019. aasta lõpu seisuga 300 lasteaeda, 209 kooli ning 323 muud organisatsiooni.

Loe lisa...

 

2017. aastal diagnoositi 8779 vähi esmasjuhtu

11. DETSEMBER 2019

Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi 2017. aastal 8779 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4425 ja naistel 4354. Kõige sagedamini esines naha mittemelanoomi, eesnäärmevähki, käär- ja pärasoolevähki ning kopsuvähki (vastavalt 1326, 1113, 1031 ja 827 esmasjuhtu).

Meestel oli kõige sagedam eesnäärme- ja kopsuvähk ning naha mittemelanoom, naistel naha mittemelanoom, rinna- ning käär- ja pärasoolevähk. Kümne sagedama hulka kuulusid nii meestel kui naistel ka mao- ja neeruvähk; meestel käär- ja pärasoole-, kusepõie-, kõhunäärmevähk, mitte-Hodgkini lümfoom ja nahamelanoom ning naistel emakakeha-, kopsu-, emakakaelavähk, nahamelanoom ja munasarjavähk.

Üle 60% esmasjuhtudest diagnoositi 65-aastastel ja vanematel. Lastel vanuses 0–14 aastat diagnoositi 2017. aastal 36 pahaloomulist kasvajat.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi lisati Eesti vähiregistri andmetel põhinev statistika 2017. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning uuendati 2000.–2016. aasta andmeid. Samuti lisati andmed kogu Eesti kohta aastatel 1968–1999. Ligi 50 aasta jooksul on vähi esmasjuhtude arv rohkem kui kahekordistunud.

Loe lisa...