Uuendused

Tagasi

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates

13. MAI 2020

Erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakonda (EMO) pöördumine on suurenenud piirkondlikes haiglates, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud andmetest.

2019. aastal osutas erakorralist meditsiiniabi 19 haiglat, kuhu pöördus aasta jooksul kokku 518 840 inimest ehk keskmiselt 1422 inimest ööpäevas. Erakorraliste patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga jäänud samale tasemele. Erakorraliste patsientide arv on suurenenud piirkondlikes haiglates 1,4 protsenti ja vähenenud kesk- ning üld- ja kohalikes haiglates vastavalt 1,7 ja 1 protsenti. Enamik EMO patsientidest saadetakse pärast esmaabi osutamist koju. Vaid viiendik patsientidest vajab edasist haiglaravi (vt joonis).

Sarnaselt varasemate aastatega pöördusid 2019. aastal patsiendid kõige enam EMO-sse ise (73,6 protsenti). 19,2 protsenti patsientidest toodi EMO-sse kiirabiga ning 5,2 protsenti patsientidest suunati erakorralisse vastuvõttu teistest raviasutustest. Väike osa patsientidest (2 protsenti) tuli EMO-sse muul viisil ehk politsei saatel või tagasikutsel, näiteks juhul, kui patsiendi seisund halvenes või ta vajas korduvat protseduuri, või vajas erakorralist abi haigla oma tervishoiutöötaja.

Kiirabiga saabunud patsientide arv on võrreldes 2018. aastaga tõusnud 1,6 protsenti. Piirkondlikes ja keskhaiglates on kiirabiga saabunud patsientide arv tõusnud vastavalt 3,9 ja 1,8 protsenti, ning langenud üld- ja kohalikes haiglates 2 protsenti.

emo2019

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.

Loe lisa...

 

Veredoonoreid on vähem, aga vereloovutused samal tasemel

14. APRILL 2020

2019. aastal loovutas verd kokku 30 533 inimest, mis on varasema aastaga võrreldes ligi 800 võrra ehk 2,5% vähem. Samas vereloovutusi tehti peaaegu sama palju, selgus täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast.

Veredoonorite arv vähenes kuuendat aastat järjest, kuid kahel viimasel aastal on vähenemine olnud väiksem võrreldes varasema keskmiselt 4-protsendise kahanemisega aastatel 2014–2017.

Enim vähenes aastaga noorte, kuni 24-aastaste doonorite arv – see oli 19% madalam võrreldes 2018. aastaga. Seevastu üle 45-aastaste doonorite arv kasvas 13% võrra. 25–44-aastaste doonorite arv jäi samasse suurusjärku.

Vereloovutuskordi oli eelmisel aastal kokku 53 445 (2018. a 53 873), seega loovutas üks doonor aastas keskmiselt verd 1,8 korda (üks kord on 450 ml verd). See näitaja on veidi kasvanud võrreldes varasemaga, kui see oli 1,6–1,7 ehk püsidoonorid on aktiivsed vereloovutajad.

doonorid2019 2

 

Et tulla lähemale nii püsi- kui ka uutele doonoritele, korraldavad verekeskused doonoripäevi. Eelmisel aastal oli selliseid üritusi üle Eesti kokku 620, aasta varem 610. Kõigist verevarudest 40% koguti eelmisel aastal just väljasõitudelt doonoripäevadele, 2018. aastal oli see 41%.

Ka eriolukorra ajal kutsuvad haiglad hea tervisega inimesi verd loovutama. Vereloovutust saab teha regulaarselt: mehed võivad verd anda neli-viis korda aastas vähemalt kahekuulise intervalliga ning naised kolm-neli korda aastas soovituslikult kolmekuulise intervalliga. Täpsem info Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Pärnu Haigla või Ida-Viru Keskhaigla verekeskuste veebilehtedel ning Facebookis lehel Doonorid ja Sõbrad.

Veredoonorluse ning veretoodete ja nende kasutamise statistika on kättesaadav TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

Ravimi- ja apteegistatistika 2019

12. MAI 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Ravimiameti ravimite kasutamise statistika 2019 ja uuendati varasemate aastate andmed, samas on ka väljas üldapteekides käideldud retseptide (tabel RT01) kokkuvõte.

Veel leiab andmebaasist uuendatud üld- ja haiglaapteekide statistika (tabel TTO50) ning apteekide töötajate (tabel THT030) andmed maakonna järgi. Andmebaasi 'tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude' alajaotuses on välja toodud apteekide käibe näitajad (tabelid TK30 ja TK31).

Loe lisa...

 

Liiklusõnnetused ning uppumised, hoonetulekahjud ja tulekahjudes hukkunud 2019. aastal

19. MÄRTS 2020

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2019. aasta Maanteeameti inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika kohalike omavalitsuste järgi. Samuti lisati Päästeameti andmed uppumiste ja tulekahjudes hukkunute kohta maakondade järgi ja hoonetulekahjude tekkepõhjuste kohta kohalike omavalitsuste järgi. Kõikide õnnetuste arv on 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga vähenenud.

Andmeid saab vaadata siit.

Loe lisa...