Uuendused

Tagasi

Tänavu on vähi sõeluuringutele oodatud varasemast rohkem inimesi

23. JAANUAR 2020

Sel aastal on vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel hõlmates kokku enam kui 177 000 meest ja naist. Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 82 262 naist, emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma 55 735 naist. Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kokku kuulub sihtrühma 84 516 meest ja naist.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks, mille eesmärk on avastada haigus või haiguseelne seisund võimalikult vara, kuna õigeaegselt avastatud haigus on ravitav.

2020. aasta vähi sõeluuringute sihtrühmade ja kutsutavate kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Loe edasi siit.

Loe lisa...

 

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2018

28. NOVEMBER 2019

Tutvu andmebaasi lisatud müokardiinfarktiregistri (MIR) 2018. aasta ägedasse müokardiinfarkti haigestunute ja hospitaliseeritute andmetega, mis on esitatud tabelitena ja infograafikal.

Põhjalikum kokkuvõte registri tööst ja andmetest on kättesaadav MIR-i veebilehel.

Loe lisa...

 

2017. aastal diagnoositi 8779 vähi esmasjuhtu

11. DETSEMBER 2019

Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi 2017. aastal 8779 vähi esmasjuhtu, neist meestel 4425 ja naistel 4354. Kõige sagedamini esines naha mittemelanoomi, eesnäärmevähki, käär- ja pärasoolevähki ning kopsuvähki (vastavalt 1326, 1113, 1031 ja 827 esmasjuhtu).

Meestel oli kõige sagedam eesnäärme- ja kopsuvähk ning naha mittemelanoom, naistel naha mittemelanoom, rinna- ning käär- ja pärasoolevähk. Kümne sagedama hulka kuulusid nii meestel kui naistel ka mao- ja neeruvähk; meestel käär- ja pärasoole-, kusepõie-, kõhunäärmevähk, mitte-Hodgkini lümfoom ja nahamelanoom ning naistel emakakeha-, kopsu-, emakakaelavähk, nahamelanoom ja munasarjavähk.

Üle 60% esmasjuhtudest diagnoositi 65-aastastel ja vanematel. Lastel vanuses 0–14 aastat diagnoositi 2017. aastal 36 pahaloomulist kasvajat.

Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi lisati Eesti vähiregistri andmetel põhinev statistika 2017. aastal diagnoositud pahaloomuliste kasvajate kohta ning uuendati 2000.–2016. aasta andmeid. Samuti lisati andmed kogu Eesti kohta aastatel 1968–1999. Ligi 50 aasta jooksul on vähi esmasjuhtude arv rohkem kui kahekordistunud.

Loe lisa...

 

Politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhid 2018

27. NOVEMBER 2019

Andmebaasi lisati 2018. aastal politsei tabatud joobes mootorsõidukijuhtide (isikute arv) statistika kohaliku omavalitsuse täpsusega tabamise koha järgi.

Loe lisa...