Uuendused

Tagasi

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi töö katkestus

29. OKTOOBER 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas ei ole praegu eile tekkinud võrguprobleemi tõttu kättesaadav. Anname teada, kui see laheneb.

Vabandage ebameeldivuste tekkimise pärast!

Loe lisa...

 

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2018

23. OKTOOBER 2019

Ambulatoorsete visiitide (vastuvõtud ja koduvisiidid) arv 2018. aastal vähenes arstidel 3,8 protsenti ja suurenes samas mahus õendustöötajatel võrreldes eelneva aastaga, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast.

2018. aastal registreeriti kokku veidi üle 10 miljoni arsti ja õe ambulatoorse vastuvõtu ning koduvisiidi. Võrreldes 2017. aastaga vähenes visiitide arv kokku 1,9 protsenti ehk 200 000 visiidi võrra.

Ambulatoorseid vastuvõtte registreerisid arstid 7,4 ja õendustöötajad 2,6 miljonit, mida on varasema aastaga võrreldes arstidel 3,8 protsenti vähem ja õdedel 5,8 protsenti rohkem. Perearstide registreeritud vastuvõttude arv vähenes eelmisel aastal 5,8 protsenti ja teiste ametialade arstidel (günekoloog, oftalmoloog, ortopeed jne) kokku 1,8 protsenti. Kuna perearstide vastuvõtud moodustavad ligi poole ambulatoorsetest vastuvõttudest, mõjutavad need oluliselt ka üldist ambulatoorse töö mahtu. 

visiidid2018

(Interaktiivseid graafikuid näeb pildile klikkides)

 

Õendustöötajate iseseisvaid vastuvõtte registreeriti eelneva perioodiga võrreldes 5,8 protsenti rohkem. Kaks kolmandikku õendustöötajate iseseisvatest vastuvõttudest tegid pereõed. Pereõe vastuvõtte registreeriti 5,7 protsenti ehk ligi 80 000 vastuvõttu rohkem ja teiste ametialade õdedel (üld-, taastus, lasteõde jne) 6,5 protsenti ehk 30 775 vastuvõttu enam kui 2017. aastal. Ämmaemandad tegid ligi 7000 (4,5 protsenti) vastuvõttu enam.

Koduvisiite registreeriti mullu arstidel 12,6 protsenti ja õendustöötajatel 3,8 protsenti vähem kui aasta varem. Kui arsti koduvisiitide arv on aasta-aastalt vähenenud, siis õendustöötaja koduvisiitide arv langes teist korda. Eelnev õendustöötaja koduvisiitide arvu langus toimus 2009. aastal. Kokku registreeriti arsti koduvisiite 31 659, neist enamiku (83%) moodustasid perearsti koduvisiidid. Õendustöötaja koduvisiite registreeriti 506 932, millest enamik (95%) oli koduõe külastused.

Andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

Hambaarsti visiidid 2018

23. OKTOOBER 2019

2018. aastal tehti Eestis kõikidel hambaarsti erialadel kokku ligi 1,96 miljonit visiiti. Kui 2017. aastal suurenes eelnenud aastaga võrreldes hambaarsti visiitide arv viis protsenti, siis 2018. aastal oli visiitide arv üks protsent väiksem kui aasta varem, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud statistikast. Eesti elanik käis 2018. aasta jooksul hambaarsti juures keskmiselt 1,5 korda, mis on samal tasemel 2017. aastaga, kuid sagedamini kui 2016. aastal (2016. aastal 1,4 korda).

Hambaravi visiidid moodustasid hambaarsti visiitidest 80% ning nende arv on 2017. aastaga võrreldes samal tasemel. Kokku raviti 2018. aastal 1,04 miljonit hammast, mis on 2,8% rohkem kui eelmine aasta.

2018. aastal jätkus ortodondi ja suuhügienisti visiitide arvu kasv. Ortodonti külastati aastas üle 177 000 korra, seejuures täiskasvanute ja laste ortodontiliste visiitide osakaal oli enam-vähem võrdne. Ortodontilisi aparaate paigaldati ligi 29 000, mis on 7% rohkem kui möödunud aastal. Kolmveerand paigaldatud aparaatidest olid suust mitte-eemaldatavad. Suuhügienistide juurde tehti 2018. aastal üle 30 000 visiidi. Laste visiidid moodustasid kõikidest suuhügienistide juurde tehtud visiitidest 12%.

2018. aastal jätkus ka paigaldatud implantaatide arvu kasv, implantaate paigaldati eelmise aastaga võrreldes 16% enam. Kokku paigaldati 12 255 implantaati 8262 isikule.

Hambaraviga seonduvaid röntgenuuringuid tehti 2018. aastal ligi 305 000, mis on 3% enam kui eelmine aasta. Uuringutest 53% moodustasid üksikhammaste röntgenid, 40% panoraamröntgenogrammid, 4% kolju külgülesvõtted ja 3% 3D-uuringud. Üksikhammaste röntgenuuringute arv eelmise aastaga võrreldes vähenes, samas kui teiste röntgenuuringute arv 2018. aastal kasvas.

Statistikaga saab täpsemalt tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis.

Loe lisa...

 

Mammograafia sõeluuringute arv Eestis kasvas

22. OKTOOBER 2019

Eelmisel aastal tehti Eestis 76 852 mammograafilist sõeluuringut, mis on 20% enam kui 2017. aastal, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Uuritud patsientide arv suurenes 22%.

Röntgenuuringuid tehti eelmisel aastal 850 778 korda, mis on 1% vähem kui 2017. aastal.

2018. aastal tehti 37 660-le patsiendile 60 565 menetlusradioloogia protseduuri (biopsiad, punktsioonid, radiofrekvents-ablatsioonid ja angiograafiad), mis on 9% rohkem kui 2017. aastal.

Funktsionaaldiagnostiliste uuringute absoluutarv suurenes võrreldes 2017. aastaga 1,8%. Nii eriarstiabiasutustes kui perearstiabiasutustes tehti aasta varasemaga võrreldes 3% ja haiglates 2% rohkem funktsionaaldiagnostilisi uuringuid.

Taastusravi protseduuride arv on kahel viimasel aastal võrreldes eelneva aastaga vähenenud 2%.

Laboratoorsete uuringute absoluutarv ja kordaja on viimasel neljal aastal pidevalt tõusnud. Kui varasematel aastatel on enim tõusnud immuunuuringute arv, siis suurim kasv oli 2018. aastal geneetiliste ja molekulaar-bioloogiliste uuringute osas, mida võrreldes eelmise aastaga tehti 9,3% rohkem.

2018. aasta diagnostiliste uuringute ning taastusravi- ja hemodialüüsi protseduuride andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist ning eraldi radioloogia kokkuvõte haiglavõrgu arengukava haiglate järgi.

Loe lisa...