Uuendused

Tagasi

Vastsündinute haigestumus 2018

25. SEPTEMBER 2019

2018. aastal sündis Eestis 14 235 last, kellest 4075-l diagnoositi sünnitusmajas mõni terviseprobleem, haigus, sünnituse käigus saadud tüsistus või sünnitrauma, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast.

Mullu registreeriti 605 elussündi (4,4%) ning 232 (6%) terviseprobleemiga last rohkem kui 2017. aastal. Samuti suurenes terviseprobleemidega vastsündinute ja neil diagnoositud tervisehäirete arv 1000 elussünni kohta (vt joonis). 2018. aastal diagnoositi haigus või terviseprobleem 286 vastsündinul 1000 elusünni kohta.

Ühel vastsündinul võis esineda ka mitu tervisega seotud probleemi või haigusseisundit, keskmiselt 2 diagnoosi ühe terviseprobleemiga vastsündinu kohta.

Võrdselt esines kaasasündinud väärarendeid, deformatsioone ja kromosoomianomaaliad (10,9%), lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundeid (10,8%) ning sünniperioodile iseloomulikke nakkusi (10,5%). Sarnaselt varasemaga diagnoositi 2018. aastal enim (28%) terviseprobleeme, mida tervisestatistikas  kogutakse muude vastsündinute haiguste all (sh nii kergemad terviseprobleemid, vastsündinu toitmisraskused, kui ka harva esinevad haigused ja seisundid).

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati vastsündinute haigestumise andmed. Elussündide kohta leiab andmeid siit ning surmade kohta siit. Lisaks avaldati 2018. aasta vastsündinute haigestumuse statistika kvaliteediraport.

vastsyndinute haigused 2018

(Interaktiivset graafikut näeb pildile klikkides.)

Loe lisa...

 

Vähi sõeluuringute uuringuga hõlmatus, 2018

29. AUGUST 2019

Täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest selgub, et 2018. aastal osales rinnavähi sõeluuringul 52,8% uuringule kutsutavatest naistest ning jämesoolevähi sõeluuringul 50,1% kutsutavatest meestest ja naistest. Madalaim oli kutsutavate osalus emakakaelavähi sõeluuringul - osales 45,3% naistest.

Alates 2018. aastast oodatakse rinnavähi sõeluuringule iga kahe aasta järel naisi vanuses 50–69, kel ei ole viimase viie aasta jooksul diagnoositud rinnavähki ja ei ole käinud mammograafia uuringul eelneva 12 kuu jooksul.
Eelmisel aastal oodati rinnavähi sõeluuringule 78 222 naist, kellest uuringule tuli 41 332 ehk 52,8% uuringule kutsutavatest. 2017. aastal oli sõeluuringule kutsutavaid kokku 61 925, kellest osales 34 625, mis andis hõlmatuseks 55,9%. Kõige kõrgem osalus oli 2018. aastal 68- ja 69-aastaste naiste seas – mõlemas vanuserühmas 54,7%. Maakondadest oli suurim osalus Lääne maakonnas (54,2%), Hiiu maakonnas (54%) ning Saare maakonnas (53,9%).

Emakakaelavähi sõeluuringule oodatakse Eestis 30–55-aastaseid naisi iga viie aasta järel, kui neil ei ole eelneva viie aasta jooksul diagnoositud emakakaelavähki. 2018. aastal oli emakakaelavähi sõeluuringule kutsutavaid naisi kokku 55 925, kellest uuringule tuli 25 317 ehk 45,3%. 2017. aastal oli emakakaelavähi sõeluuringuga hõlmatus 50,7%, mil 56 084 kutsutavast käis uuringul 28 458. Kõige kõrgem emakakaelavähi sõeluuringu osalus eelmisel aastal oli 45- ja 50-aastaste naiste seas – vastavalt 46,7% ja 47,1%. Maakondadest oli suurim osalus Pärnu maakonnas (53,6%), Saare maakonnas (53,4%) ja Hiiu maakonnas (51,4%).

Jämesoolevähi sõeluuringule oodati 2018. aastal mehi ja naisi vanuses 60, 62 ja 64, kui neil ei olnud varem diagnoositud jämesoolevähki ega olnud käinud varem sõelkoloskoopia uuringul. Kokku osales jämesoolevähi sõeluuringus 50,1% sõeluuringule oodatud meestest ja naistest – 51 683 kutsutavast osales 25 887. Aasta varem oli hõlmatus 36% (35 371 kutsutavast osales 12 735). Kõrgeim osalus eelmisel aastal oli 64-aastaste seas – 55,2%. Maakondadest oli suurim osalus Lääne maakonnas (60,9%), Võru maakonnas (60,7%) ja Jõgeva maakonnas (57,9%).

Täpsem info 2015.–2018. aasta sõeluuringute kohta on kättesaadav tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

 

TAI juhib tähelepanu, et 2019. aasta sõeluuringu sihtrühma kuuluvatel inimestel on veel võimalik osaleda sõeluuringul kuni 2020. aasta jaanuari lõpuni.
Tänavu oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969. Emakakaelavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989. Jämesoolevähi sõeluuringule oodatakse nii mehi kui naisi sünniaastatega 1953, 1955, 1957 ja 1959.

Kui kuulute sünniaasta järgi sihtrühma ning ei ole veel osalenud, siis broneerige endale aeg meelepärases tervishoiuasutuses. Osalemiseks ei pea jääma kutset ootama – aasta alguses on loodud digitaalne kutse ehk saatekiri Patsiendiportaali (vt www.digilugu.ee → Terviseandmed → Saatekirjad).

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringus osalemiseks on uuringuid teostavate asutuste kontaktid leitavad Haigekassa kodulehel. Jämesoolevähi sõeluuringus osalemiseks palume võtta ühendust oma perearstikeskusega. Kehtiva ravikindlustusega inimeste sõeluuringu eest tasub Eesti Haigekassa.

Selle aasta suvel alustas vähi sõeluuringute register kutsete saatmist ka e-posti teel. E-posti teel saavad kutse kõik sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on isikukood@eesti.ee suunatud isiklikule meilile või rahvastikuregistrisse on märgitud isiklik meiliaadress. Kui register infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutseid jätkuvalt otsepostiga rahvastikuregistrijärgsele aadressile, kui aadress on korrektselt registreeritud.

Lisateavet sõeluuringute kohta Haigekassa veebilehelt: www.haigekassa.ee/soeluuring.

Loe lisa...

 

Oodatav eluiga ja tervana elada jäänud aastad, 2018

09. SEPTEMBER 2019

Statistikaameti andmetel oli 2018. aastal meeste oodatav eluiga sünnimomendil 73,9 ja naistel 82,4 aastat. Mõlema soo esindajate eluiga on pikenenud, meestel veidi rohkem. Tervena elavad mehed 52,8 ja naised 55,6 eluaastat. Veel aasta tagasi näitas arvutus meestele ligi kaks ja niastele üle kolme aasta pikemat eluiga tervena.

Loe edasi Statistikaameti uudist.

Loe lisa...

 

Imikute rinnapiimaga toitmine, 2018

01. AUGUST 2019

Eesti lastest oli esimesel kolmel elukuul täielikul rinnapiimatoidul 65 ja kuue kuu vanuselt 24 protsenti lastest, selgub Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast 2018. aasta kohta.
Võrreldes aasta varasemaga oli 2018. aastal rinnapiima saanud laste osatähtsus kuni üheaastaste laste hulgas sarnane – täielikul rinnapiima toidul olnud laste osa suurenes 3. elukuul ühe protsendipunkti võrra ja 6. elukuul poole protsendipunkti võrra.
Osalisel ja/või täielikult rinnapiima saanud laste osatähtsus suurenes kahe protsendipunkti ulatuses nii 6 kui 12 kuu vanuses, moodustades osatähtsuse vastavalt 72 ja 34 protsenti kuni aastastest lastest. Võrreldes 2013. aastaga on vähenenud täielikul rinnapiima toidul olnud laste osatähtsus 6. elukuul 18 protsendipunkti ja 9 protsendipunkti võrra on suurenenud osaliselt rinnapiima saanute osatähtsus 12 kuu vanuselt.
Maailma Terviseorganisatsiooni ja Eesti lastearstide toitumissoovitus on toita last täielikult rinnapiimaga kuni pooleaastaseks saamiseni ja seejärel jätkata rinnaga toitmist osaliselt vähemal 1. eluaastani koos täiendava toiduga. Rinnapiim sisaldab kõiki vastsündinu ja imiku tervislikuks arenguks vajalikke toitaineid. Lisaks rinnaga toitmine rahustab last ja soodustab emal kiiremat sünnitusjärgset taastumist.
Täielikult rinnapiima saaja on laps, keda toidetakse üksnes rinnapiimaga. Vajadusel võib saada lisaks vitamiine ja ravimeid, kuid mitte teed, vett, mahla, piimasegu või midagi muud.

WABA

Augustikuu esimesed seitse päeva on ülemaailmselt kuulutatud rinnaga toitmise nädalaks. Tänavu on rinnaga toitmise nädal „Empower Parents, Enable Breastfeeding” suunatud eelkõige vanemate teadlikkuse suurendamiseks imetamise kasulikkuse osas. Tähelepanu pööratakse ema toetamisele teiste osapoolte, sh lapse isa, perekonna, töökoha ja kogukonna poolt, et võimaldada ja edendada rinnaga toitmist.

 

Imikute rinnapiimaga toitmise statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis (tabelid SR90 ja SR91). Lisaks avaldati ka 2018. aasta imikute rinnapiimaga toitmise statistika kvaliteediraport.

rinnapiim2018

 (Interaktiivset graafikut näeb pildile klikkides.)

Loe lisa...