Uuendused

Tagasi

Tuberkuloosihaigestumus Eestis on jätkuvalt langustrendis

16. MAI 2019

2018 aastal registreeriti Eestis 147 tuberkuloosijuhtu. 2017. aastal oli see arv 175.

121 juhtu olid tuberkuloosi esmasjuhud, see tähendab haigestunud esmakordselt elus. 24 juhtu olid tuberkuloosi retsidiivid, st varem tuberkuloosi põdenud, paranenud ja uuesti haigestunud. 2 juhtu olid muud korduvravijuhud, st et tuberkuloosiravi alustati inimesel, kes oli eelneva ravi katkestanud või oli see olnud mitteefektiivne.

Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2018. aastal 11,1 juhtu 100 000 elaniku kohta, sh esmashaigestumuskordaja 9,2 juhtu 100 000 elaniku kohta. Eesti on jõudmas madala tuberkuloosihaigestumusega maade sekka, võtmeküsimuseks kõrge ravimresistentsus.

Tuberkuloosistatistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

TB2018

Loe lisa...

 

Andmed nakkushaigustesse haigestumise ja vaktsineerimise kohta, 2018

14. MAI 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud Terviseameti kogutud 2018. aasta andmed nakkushaigustesse haigestumuse ja immuniseerimise ning vaktsineerimise kohta.

Loe lisa...

 

Haigla erakorralise meditsiini osakonda saabunud ja lahkunud, 2018

15. MAI 2019

Haiglate erakorralise meditsiini osakonda (EMO) pöördunud patsientide arv kasvas taas, olles viimaste aastate suurim, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud andmetest. 2018. aastal pöördus EMO-sse 492 312 inimest ehk keskmiselt 1350 inimest päevas.

Kui aastatel 2015–2017 erakorraliste patsientide arv vähenes, siis mullu see taas suurenes ületades eelnenud aastat 4 protsendi võrra. Patsientide oli rohkem nii laste kui täiskasvanute seas, vastavalt 2,5 ja 4 protsenti. Viimati oli erakorraliste patsientide arv suurim 2014. aastal küündides 482 231 külastuseni, mida 2018. aasta külastused ületasid kahe protsendi võrra.

2018. aastal osutas erakorralist meditsiini abi 19 haiglat. Erakorraliste patsientide arv suurenes enim üldhaiglates, 8,5 protsenti. Piirkondlikes haiglates oli kasv 2,5 ja keskhaiglates 3 protsenti võrreldes eelnenud aastaga.

Sarnaselt varasemate aastatega pöördusid patsiendid kõige enam EMO-sse ise (73 protsenti). Viiendik patsientidest toodi kiirabiga ja teistest raviasutustest suunati erakorralisse vastuvõttu 6 protsenti. Ülejäänud ligi kaks prosenti patsientidest tulid EMO-sse politsei saatel või tagasikutsel, näiteks kui patsiendi seisund halveneb või ta vajas korduvat protseduuri, või vajasid erakorralist abi haigla oma tervishoiutöötaja. Teistest raviasutusest suunatud patsientide või muul viisil saabunute arv aga vähenes. Enamik erakorralise meditsiiniabi patsientidest saadetakse pärast esmaabi osutamist koju ja viiendik patsientidest jäävad haiglaravile (vt joonis).

ED eesti

Vajab rõhutamist, et erakorraline meditsiin on mõeldud erakorralise haige abistamiseks ägeda haigestumise, trauma või mürgistuse korral. Aitamaks patsiendil otsustada, millisesse tervisehoiuasutusse oma probleemiga pöörduda, on haiglad koostanud infolehe.

Erakorralise meditsiini statistika on avaldatud Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis. Andmebaasis on kättesaadavad ka erakorralise meditsiini andmed haiglavõrgu arengukava haiglate kaupa.

Lisaks avaldati ka 2018. aasta erakorralise meditsiini ja vastuvõtuosakondade töö statistika kvaliteediraport.

Loe lisa...

 

Ravimi- ja apteegistatistika 2018

09. MAI 2019

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Ravimiameti ravimite kasutamise statistika 2018 ja uuendati varasemate aastate andmeid, samas on ka väljas üldapteekides käideldud retseptide (tabel RT01) kokkuvõte.

Veel leiab andmebaasist värke üld- ja haiglaapteekide statistika (tabel TTO50) ning apteekide töötajate (tabel THT030) andmed maakonna järgi. Andmebaasi 'tervishoiuteenuse osutaja tulude ja kulude' alajaotuses on välja toodud apteekide käibe näitajad (tabelid TK30 ja TK31).

Loe lisa...