Statistika

Tagasi

28. NOVEMBER 2019

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2018

Tutvu andmebaasi lisatud müokardiinfarktiregistri (MIR) 2018. aasta ägedasse müokardiinfarkti haigestunute ja hospitaliseeritute andmetega, mis on esitatud tabelitena ja infograafikal.

Põhjalikum kokkuvõte registri tööst ja andmetest on kättesaadav MIR-i veebilehel.