Statistika

Tagasi

20. NOVEMBER 2019

Avaldame 2017. ja 2018. a registreeritud tuberkuloosijuhtude ravitulemuste andmed

2018. aastal registreeriti Eestis 147 tuberkuloosijuhtu, neist 30 olid multiravimresistentse vormiga tuberkuloosi juhud (MDR-TB).
MDR-TB puhul on TB-tekitaja resistentne kahe peamise TB-ravimi, isoniasiidi ja rifampitsiini suhtes, lisaks võib esineda resistentsus ka teiste TB ravimite suhtes. MDR-TB allub raskemini ravile ning selle ravi kestab poolteist kuni kaks aastat, ravimtundliku vormiga TB korral on ravi pikkus 6–9 kuud. Sellest tulenevalt vaadatakse nende vormide ravitulemusi eraldi.

2018. a registreeritud ravimtundliku TB-ga 117 patsiendist alustas ravi 106 patsienti, 11 patsienti suri enne ravi alustamist, neist 3 tuberkuloosi ja 8 muudel põhjustel. Ravi alustanutest paranes 97 (91,5%), 5 patsienti suri muude kaasuvate haiguste tõttu, 2 lahkus Eestist ja 2 patsienti on jälgimiselt kadunud.

2018. aastal registreeritud 30-st MDR-TB juhust alustas ravi 29, neist 16 (55,2%) on 2019. a novembriks paranenud, 3 surnud, 2 lahkunud Eestist ning 8 patsiendi ravi jätkub.
2017. aastal diagnoositud 36-st MDR-TB juhust alustas ravi 34, neist on paranenud 27 (79,4%), 2 jälgimiselt kadunud, 3 surnud, ühe patsiendi ravi osutus mitteefektiivseks, ühel juhul ravi veel jätkub.
Detailsemaid andmeid ja varasemate aastate ravitulemusi vaata tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasist tabelitest TB71 ja TB72.