Statistika

Tagasi

22. OKTOOBER 2019

Mammograafia sõeluuringute arv Eestis kasvas

Eelmisel aastal tehti Eestis 76 852 mammograafilist sõeluuringut, mis on 20% enam kui 2017. aastal, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud statistikast. Uuritud patsientide arv suurenes 22%.

Röntgenuuringuid tehti eelmisel aastal 850 778 korda, mis on 1% vähem kui 2017. aastal.

2018. aastal tehti 37 660-le patsiendile 60 565 menetlusradioloogia protseduuri (biopsiad, punktsioonid, radiofrekvents-ablatsioonid ja angiograafiad), mis on 9% rohkem kui 2017. aastal.

Funktsionaaldiagnostiliste uuringute absoluutarv suurenes võrreldes 2017. aastaga 1,8%. Nii eriarstiabiasutustes kui perearstiabiasutustes tehti aasta varasemaga võrreldes 3% ja haiglates 2% rohkem funktsionaaldiagnostilisi uuringuid.

Taastusravi protseduuride arv on kahel viimasel aastal võrreldes eelneva aastaga vähenenud 2%.

Laboratoorsete uuringute absoluutarv ja kordaja on viimasel neljal aastal pidevalt tõusnud. Kui varasematel aastatel on enim tõusnud immuunuuringute arv, siis suurim kasv oli 2018. aastal geneetiliste ja molekulaar-bioloogiliste uuringute osas, mida võrreldes eelmise aastaga tehti 9,3% rohkem.

2018. aasta diagnostiliste uuringute ning taastusravi- ja hemodialüüsi protseduuride andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasist ning eraldi radioloogia kokkuvõte haiglavõrgu arengukava haiglate järgi.