Statistika

Tagasi

11. OKTOOBER 2019

Ravivoodite kasutamine ning haigla- ja päevaravi põhjused, 2018

Eelmisel aastal osutas Eestis haiglaravi 53 haiglat: neist 34 olid aktiivravi- ja 19 õendushaiglad. Haiglaravivoodeid oli 2018. aasta lõpul kokku 6658, millest 1751 olid iseseisva statsionaarse õendusabi voodid ja 282 laste erialade ravivoodid. Haiglaravi voodite koguarv on viimastel aastatel vähehaaval langenud – 2018. aastal oli haiglaravivoodeid 2,8%, õendusvoodeid 4,3% ja lasteravivoodeid 2,4% võrra vähem kui 2017. aastal.

Haiglaravil viibis kokku 26 444 last (0–14-aastased) ja 194 042 täiskasvanut, kellest õendusabi sai 19 877. Nii laste kui täiskasvanute arv suurenes võrreldes 2017. aastaga (vastavalt 2,6% ja 0,03%). Õendusabisaajate arv vähenes 4,6%.

Päevaravi osutas kokku 59 tervishoiuasutust: 26 haiglat ja 33 ambulatoorset tervishoiuteenuse osutajat. Päevaravivoodeid oli kokku 509 – 343 voodit haiglates ja 166 ambulatoorsetes asutustes. Võrreldes 2017. aastaga, vähenes päevaravivoodite arv 18%. Eelmisel aastal viibis päevaravil 8328 last ja 80 828 täiskasvanut. Võrreldes 2017. aastaga vähenes laste (0–14-aastased) arv 3,4%, kuid täiskasvanute arv suurenes 7,5%.

Ravivoodid2018

2018. aastal moodustasid haiglaravi patsientidest lapsed 13%, 15–64-aastased 45% ja 65-aastased ja vanemad 42%. Eelneva aastaga võrreldes oli vanusjaotus sama, aga viimase kümne aasta jooksul on 65-aastaste ja vanemate patsientide osatähtsus kasvanud 8%. Haiglaravi peamisteks põhjusteks on sarnaselt varasemaga vereringeelundite haigused, neist patsientidest kolmveerandi moodustasid 65-aastased ja vanemad.

haiglaravi2018

Lapsed moodustasid 2018. aastal päevaravi patsientidest 9%, 15–64-aastased 58% ja 65-aastased ja vanemad 32%. Vanema vanuserühma osatähtsus on eelneva aastaga võrreldes kasvanud 4%, seda päevaravi peamise ravipõhjuse – silmahaiguste – arvelt.

paevaravi2018

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2018. aasta statistika haigla- ja päevaravi ravivoodite ja ravitute kohta, sh teenuseosutajate maakondade, patsientide vanus- ja soojaotuse ning ravipõhjuste järgi. Avaldatud on ka haiglavõrgu arengukava haiglate ravivoodite näitajad haiglate järgi, samuti tervise infosüsteemi aktiivhaiglast lahkunute andmed patsiendi elukoha järgi.