Statistika

Tagasi

09. DETSEMBER 2019

Vigastused 2018

2018. aastal vajas vigastuste tõttu ravi 156 655 Eesti elanikku, selgus täna Tervise Arengu Instituudi (TAI) avaldatud andmetest.

Vigastuste tõttu vajas arstiabi 12% Eesti elanikest ehk 14 meest ja 10 naist saja elaniku kohta. Peamine vigastuse põhjus oli sama nagu varem – kukkumine, mida esines 42% juhtudest. Järgnesid eluta mehhaanilise jõu toimel saadud vigastused (33%), millest enim esines enese millegi vastu äralöömist või millegagi pihta saamist. Veidi üle 40% juhtudel saadi viga kodus.

Koos andmetabelitega avaldati ka vigastuste raport, mis seekord keskendub laste vigastustele 2016.–2018. aastal. Lapse defineerimisel lähtuti seekord lapse õiguste konventsioonist, mis erineb tavapäraselt tervisestatistikas kasutusel olevast, kuna selle järgi käsitletakse lapsena kuni 17-aastast inimest.

2018. aastal vajas ravi 49 622 last (kuni 17-aastased) ehk 18 poissi ja 15 tüdrukut saja elaniku kohta. Perioodil 2016–2018 on juhtude arv püsinud sarnane ning kõigil vaatlusalutel aastatel puutus vigastustega kokku iga kuues Eestis elav laps. Enim saavad viga lapsed vanuses 7–15 aastat. Kõige levinumad vigastuste põhjused olid kukkumine, enese äralöömine ja inimese või looma tekitatud vigastus. Sarnaselt üldisele olukorrale, said ka lapsed ligi 40% juhtudel viga kodus. Saadud vigastused olid peamiselt marrastused, verevalumid, pindmised võõrkehad jmt, järgnesid luumurrud, haavad ja nihestused. Lapsed vajasid haiglaravi keskmiselt 4% juhtudel, peamiselt kukkumiste tõttu.