Statistika

Tagasi

16. MAI 2019

Tuberkuloosihaigestumus Eestis on jätkuvalt langustrendis

2018 aastal registreeriti Eestis 147 tuberkuloosijuhtu. 2017. aastal oli see arv 175.

121 juhtu olid tuberkuloosi esmasjuhud, see tähendab haigestunud esmakordselt elus. 24 juhtu olid tuberkuloosi retsidiivid, st varem tuberkuloosi põdenud, paranenud ja uuesti haigestunud. 2 juhtu olid muud korduvravijuhud, st et tuberkuloosiravi alustati inimesel, kes oli eelneva ravi katkestanud või oli see olnud mitteefektiivne.

Tuberkuloosi haigestumuskordaja oli 2018. aastal 11,1 juhtu 100 000 elaniku kohta, sh esmashaigestumuskordaja 9,2 juhtu 100 000 elaniku kohta. Eesti on jõudmas madala tuberkuloosihaigestumusega maade sekka, võtmeküsimuseks kõrge ravimresistentsus.

Tuberkuloosistatistika on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

TB2018