Statistika

Tagasi

07. NOVEMBER 2018

Narkomaaniaravi andmekogu kokkuvõte 2017. a kohta

Täna avaldati riikliku narkomaaniaravi andmekogu 2017. aasta statistika, mis on kättesaadav siit.

Narkomaaniaravi andmekogu on anonüümne riiklik andmekogu, kuhu kogutakse juhupõhised andmeid sõltuvusravile pöördunud patsientide kohta. Andmekogu asutati 2008. aastal. Andmekogusse kogutakse patsientide ravi, kasutatavate ainete, sotsiaal-majanduslikud ja riskikäitumist kirjeldavad andmed.

Viimaste aastate narkomaaniaravi andmekogu andmetesse tuleb suhtuda reservatsiooniga, sest andmekogu vananenud IT-lahenduse tõttu on registri töös toimunud lühemaid ja pikemaid katkestusi, mis on vähendanud andmeesitajate hulka ja seeläbi teatiste arvu. Lisaks pole isikustamata andmed piisavalt kõrge kvaliteediga ja kasuteguriga, et motiveerida andmeid esitama. Seetõttu on andmekogusse jõudnud teatisi aasta-aastalt vähem. Lähematel aastatel on plaanis narkomaaniaravi andmekogu isikustada ning andmekogu IT-lahendus uuendada, mis eeldatavalt tõstab nii andmekvaliteeti, kui taas andmeesitajate huvi andmete registrisse saatmise vastu.