Statistika

Tagasi

24. JAANUAR 2019

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid, 2017

2017. aastal vähenes ambulatoorsete visiitide arv arstidel 7 protsenti ja õendustöötajatel jäi võrreldes eelneva perioodiga samale tasemele, selgus Tervise Arengu Instituudi täna avaldatud statistikast.

Perearsti infosüsteemi tehniline muudatus korduvretsepti markeeringus vähendas perearstide töökoormuse registreerimist − kui varem kodeeriti korduvretsepti väljastamine korduva vastuvõtuna, siis 2017. aastast on need pigem kodeeritud telefonikonsultatsioonidena. Seda kinnitavad ka Eesti Haigekassa andmed, kus perearsti telefonikonsultatsioonide maht suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga kaks korda.

Seega vähenes möödunud aastal ambulatoorsete visiitide arv arstidel 7 protsenti ja õendustöötajatel jäi võrreldes eelneva perioodiga samale tasemele.

Kokku registreeriti 2017. aastal ligi 10,3 miljonit arsti ja õendustöötaja ambulatoorset visiiti, mida on 5 protsenti vähem kui 2016. aastal. Seejuures vähenes arsti koduvisiitide arv 10 protsenti ja seda just perearsti koduvisiitide arvel. Perearstid tegid 11 protsenti ehk veidi üle 3700 koduvisiidi vähem kui aasta varem.

Kui viimasel kümnel aastal on õendustöötajate töömaht visiitide arvelt aasta-aastalt kasvanud, keskmiselt 17 protsenti aastas, siis 2017. aastal oli kasv vaid 0,1%. Suurenes aga õendustöötajate koduvisiitide arv – 3 protsenti. Ligi 96% koduvisiitidest teevad koduõed, nendest pooled hooldekodu patsientidele.

Ämmaemandate iseseisvate vastuvõttude arv suurenes 5 protsenti, kuid koduvisiite tehti ligi 9 protsenti vähem kui 2016. aastal.

Andmed on kättesaadavad tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis

Avaldati ka 2017. aasta ambulatoorsete visiitide statistika kvaliteediraport.

Uudis avaldatud 26.10.2018