Statistika

Tagasi

04. JUUNI 2018

Geriaatrilise hindamise teenuse kättesaadavus vähenes

2017. aastal oli geriaatrilise hindamise teenus kättesaadav vaid neljas Eesti haiglas, kuue aasta jooksul on geriaatrilisi hindamisi teostavate raviasutuste arv vähenenud ligi kolm korda, selgus Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud andmetest.

Võrreldes 2016. aastaga vähenes geriaatriliste hindamiste arv 15%, 553-lt 468-le.
Teenuse saajatest moodustas kaks kolmandikku haiglate õendusabi osakonna ja üks kolmandik teiste haiglaravi osakondade patsiendid. Möödunud aastal vähenes teenust saanud patsientide arv peaaegu kõigis vanuserühmades, vaid üle 85-aastaseid patsiente oli 2016. aastaga võrreldes rohkem, nende osatähtsus kasvas aastaga 6%.

Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 40% patsientidest statsionaarset ning 4% ambulatoorset õendusabi. 2016. aastal olid hindamistulemused vastavalt 46% ja 5%. Nii 2016. kui ka 2017. aastal vajas hindamise läbinud patsientidest 16% sotsiaalhoolekande teenuseid. Täiendavaid teenuseid ei määratud 40%-le patsientidest.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu ehk geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt.

Statistilised andmed geriaatriliste hindamiste kohta on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.