Statistika

Tagasi

01. MÄRTS 2018

Tervisestatistika aastaaruanne 2017

Valmis 2017. aasta Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakonna aastaaruanne. Meie rõhuasetused olid 2017. aastal endisel kohal. Üheks neist on jätkuvalt aruandeesitajate koormuse vähendamine. Leiame, et kui andmed on üks kord kogutud, siis on mõistlik neid dubleerivalt mitte küsida, vaid töötada välja lahendused olemasolevate andmete kasutamiseks. Seega jätkati võimaluste otsimist administratiivsete andmeallikate arendamiseks ja kasutusele võtmiseks.

Eelmine aasta oli tervisestatistika osakonnale tegus ning analüüsides leidis käsitlust erinevad terviseteemad. Lisaks regulaarsetele statistilistele analüüsidele „Tervishoiutöötajate palk“ ja „Eesti tervishoiukulud“ andis osakond välja veel viis trükist ja kaks kvaliteediraportit ning seitse analüüsi, viis neist tõlgiti ja anti välja inglise keeles.

2017. aastal uuendati tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi versiooni – toimus üleminek PXWeb2008-lt PXWeb2015-le. See muutis andmebaasi käepärasemaks, sh vajadusel hõlpsamalt vahetada selle eesti- või ingliskeelset vaadet. Tervisestatistikat kasutatakse üha rohkem. Aastatega on tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi külastuste ja andmete vaatamiste arv kasvanud. Keskmine andmebaasi külastuste arv ulatus möödunud aastal 82-ni tööpäevas.

Eesti on Eurostati-Maailma Terviseorganisatsiooni-OECD terviseteemalise ühisküsimustiku täitmisel 36 riigi hulgas paremuselt neljas, esitades 90% näitajatest (keskmine on 68%).

Pikemalt saab nende ja teiste tervisestatistika oluliste tööde kohta lugeda aastaaruandest.