Statistika

Tagasi

27. SEPTEMBER 2017

Tervishoiuteenuse osutajad, 2016

2016. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1406 iseseisvat tervishoiuasutust, sealhulgas 53 haiglat, 459 perearstiabiasutust, 478 hambaraviasutust, 288 eriarstiabiasutust ja 128 muud (kiirabi, taastusravi, õendusabi, diagnostika) asutust, selgus täna TAI tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldatud andmetest. 2015. aastaga võrreldes on juurde tulnud 16 hambaraviasutust ning 10 eriarstiabi- ja õendusabiasutust. Tervishoiuteenuse pakkumise lõpetas kaks õendusabihaiglat. Perearstiabiasutuste arv vähenes viie võrra.

Uue tabelina tuuakse andmebaasis välja andmed tervise infosüsteemi ehk e-tervisega liidestunud asutuste kohta. 2016. aastal oli selliseid asutusi 1366 ehk 97% Eestis tegutsevatest tervishoiuasutustest. Samas asutusi, mis 2016. aastal olid e-tervisele edastanud vähemalt ühe dokumendi, oli kokku vaid 1019 (75% e-tervisega liidestunud asutustest).

Andmed 2016. aastal tervishoiuteenuse osutajate kohta maakondade, omaniku liigi ja õigusliku vormi järgi on kättesaadavad andmebaasi tabelites TTO10, TTO11 ja TTO60.