Statistika

Tagasi

31. MAI 2017

Geriaatrilised hindamised, 2016

Andmebaasis avaldati 2016. aasta geriaatriliste hindamiste statistika.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt.

2016. aastal oli teenus kättesaadav vaid kuues haiglas. Viie aasta jooksul vähenes raviasutuste arv, kus teostatakse geriaatrilisi hindamisi peaaegu kaks korda.
Seega 2016. aastal vähenes teenuse kättesaadavus ja langes geriaatriliste hindamiste arv 18% võrreldes eelneva aastaga, 650-lt 553-ni.
70%-l juhtudest osutati teenust haiglate õendusabi osakonna, kolm neljandiku aga teiste statsionaarsete osakondade patsientidele.
Möödunud aastal osutati teenust rohkem vanemaealisele patsientidele (üle 75-aastastele), kelle osatähtsus kasvas 7% võrreldes 2015. a.
Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 46% patsientidest statsionaarset ning 5% ambulatoorset õendusabi. 2015. aastal olid hindamistulemused vastavalt 27% ja 3%. Hinnatutest patsientidest 17% vajas sotsiaalhoolekande teenuseid (2015. aastal 15%).