Statistika

Tagasi

26. MAI 2017

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2015

Esmakordselt on Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldatud müokardiinfarktiregistri ägeda müokardiinfarkti andmed.

Avaldatud on valitud näitajad 2015. aastal haigestunute ja haigusjuhtude kohta, samuti näitajad ägeda müokardiinfarkti ravikvaliteedist ning haigetel registreeritud riskifaktoritest (tabel AMI01–AMI05).

2015. aasta Eesti elanike ägedasse müokardiinfarkti haigestumise andmed näitasid, et

• haigestumine kasvas vanusega;
• mehed haigestusid naistest rohkem kõigis vanuserühmades;
• mehed haigestusid nooremalt kui naised;
• sagedasim haigetel registreeritud riskitegur oli kõrge vererõhk;
• ligikaudu viiendik patsientidest jõudis ravile hiljem kui ööpäev pärast haigestumist.

2016. aasta statistika avaldatakse andmebaasis käesoleva aasta novembris.

Müokardiinfarktiregister alustas tööd 2012. a ning seda haldab SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Registri pidamise eesmärgiks on müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamine, tervishoiuteenuste planeerimise korraldamine ning uurimistöö tegemine.

Põhjalikum kokkuvõte müokardiinfarktiregistri tööst ja andmetest on kättesaadav registri veebilehel http://www.infarkt.ee/