Statistika

Tagasi

09. MAI 2017

Terviseameti tervishoiutöötajate registri andmed 2016

Andmebaasi on lisatud Terviseameti edastatud tervishoiutöötajate riikliku registri andmed: registreeritud tervishoiutöötajad eelmise aasta lõpu seisuga ja 2016. aasta jooksul välismaal töötamiseks kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi saanud tervishoiutöötajad eriala järgi.

Andmed on leitavad tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Tervishoiutöötajad“ ning loetelust tabelid THT022 ja THT023.