Statistika

Tagasi

23. MÄRTS 2017

Ravikindlustatud 2016

Andmebaasis on kättesaadavad Haigekassa andmed 20-59-aastaste ravikindlustatute kohta soo, vanuserühma ja maakonna järgi ning ravikindlustatute osatähtsus registreeritud elanikest.

Piirkonda, kus isik ravikindlustatud on, arvestatakse tema registreeritud elukoha järgi. Seetõttu on ravikindlustatute osatähtsuse arvutamiseks elanikkonnast kasutatud Rahvastikuregistri rahvaarvu.