Statistika

Tagasi

21. MÄRTS 2017

2016. aasta statistika tulekahjudest, neis hukkunutest, päästetutest ja uppumise põhjustest

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Päästeameti 2016. aasta tulekahjude (TUL02TUL04) ja uppumiste (UP01UP02) statistika maakondade ja kohalike omavalitsuste järgi.

Mõlema teema kohta on andmebaasi lisatud esmakordselt põhjalikumad andmed – hoonetulekahjude tekkepõhjused maakondade järgi alates 2010. aastast, tulekahjude üldarv ja tekkepõhjused ning tulekahjus vigastatud ja tulekahjust päästetud haldusüksuste järgi, samuti veeõnnetustest päästetud ning uppumisele eelnenud tegevuste liigitus haldusüksuse järgi alates 2013. aastast.