Statistika

Tagasi

01. MÄRTS 2017

Arsti visiidid, IV kvartal ja 2016. aasta esialgsed andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2016. aasta IV kvartali andmed ja sama aasta esialgsed kokkuvõtted (andmebaasi tabelid AV11, AV12, AV60-AV62).

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõttude üldarv näitas, et 2016. aasta IV kvartali arsti vastuvõttude arv võrreldes sama aasta III kvartaliga vähenes minimaalselt (-1%). See tähendab, et elimineerides erinevused kvartalite tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõjud, teostasid arstid IV kvartalis peaaegu sama palju vastuvõtte, kui eelneval kvartalil.

arsti visiidid2008 2016

Sesoonselt korrigeeritud andmete järgi suurenes vastuvõttude arv ligi neljandiku võrra radioloogidel ning vähenes sisehaiguste arstidel (-15%) ja endokrinoloogidel (-9%). Võrreldes eelneva kvartaliga ei muutunud IV kvartalis perearstide vastuvõttude üldarv. Seejuures tehti nii Järva kui Valga maakonnas 4% ja Eesti Kaitseväes 11% vähem perearsti vastuvõtte kui III kvartalis. Ida-Viru maakonnas tegid hambaarstid ühe neljandiku võrra vähem vastuvõtte kui sama aasta III kvartalis.

2016. aasta esialgsete kokkuvõtete põhjal vähenes arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv 1,8% võrreldes 2015. aastaga. Seejuures vähenes vastuvõttude arv perearstidel 1,9% ja tõusis hambaarstidel 0,4%.

Ametite lõikes tõusis vastuvõttude arv 2016. aastal nii nagu ka aasta varem näo-lõualuukirurgidel, kus vastuvõtte tehti 1,3 korda rohkem võrreldes 2015. aastaga. Lisaks tõusis vastuvõttude arv plastikakirurgidel 1,5 korda. Veel tõusis ambulatoorsete vastuvõttude arv radioloogidel 18,4% ja anestesioloogidel 12,8% ning langes sarnaselt 2015. aastaga pediaatritel (-11,4%).
Arsti koduvisiitide üldarv vähenes 2016. aastal 13% võrreldes eelneva aastaga. Seejuures tegid perearstid 4829 (-13,3%) ja eriarstid 786 (-11,3%) koduvisiiti vähem kui 2015. aastal.

Täpsustatud vastuvõttude ja koduvisiitide 2016. aasta kokkuvõte avaldatakse 25.10.2017.