Statistika

Tagasi

07. VEEBRUAR 2017

Ravivoodid, IV kvartal 2016

Tervise Arengu Instituudi (TAI) tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2016. aasta neljanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ja sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed ning haiglate arv.

Haiglates oli detsembri lõpus kasutusel 6992 ravivoodit, neist aktiivravivoodid moodustasid 61% ning ülejäänud olid tuberkuloosi-, psühhiaatria ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid.
Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 56 000 inimese.

Võrreldes 2015. aasta neljanda kvartali lõpuga on ravivoodite arv vähenenud 4,4% ja hospitaliseeritute arv 3,5%.
Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud hospitaliseeritud patsientide arv vähenes mullu IV kvartalis võrreldes III kvartaliga 2%. Vähenemine toimus aktiivravi patsientide arvel.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt veidi üle kaheksale patsiendile.
Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – 5,5 päeva – ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 11,4 patsienti.

Kuna haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikas ei toimu enam suuri muudatusi, siis avaldas TAI ravivoodite kiirstatistikat viimast korda. Edaspidi saab aastastatistikaga tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid – aastastatistika“.