Statistika

Tagasi

23. NOVEMBER 2016

Registreeritud esmashaigestumus, 2015

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2015. aasta esmashaigestumuse ja vigastuste välispõhjuste statistika.
2015. aastal registreeriti 2,45 miljonit esmashaigusjuhtu (v.a pahaloomulised kasvajad), millest veerandi moodustasid laste ehk kuni 14-aastaste haigusjuhud.
Nii lastel kui täiskasvanutel (15-aastased ja vanemad) registreeriti enim hingamiselundite haigusi. Laste esmashaigestumusest moodustasid hingamiselundite haigused 40% (ligikaudu 1 esmasjuht lapse kohta). Neile järgnesid teatavad nakkus- ja parasiithaigused (13%), kõrva- ja nibujätkehaigused (8%) ning vigastused ja mürgistused (7%).
Täiskasvanutel moodustasid hingamiselundite haigused 17% esmashaigestumusest (239 haigusjuhtu 1000 mehe ja 322 haigusjuhtu 1000 naise kohta). Meeste haigestumuse põhjustest olid järgmisel kohal lihasluukonna ja sidekoe haigused (15%) ning vigastused ja mürgistused (13%). Naistel esines hingamiselundite haiguste järel kõige enam lihasluukonna ja sidekoe ning kuse- ja suguelundite haigusi (vastavalt 13% ja 12% kõikidest naiste esmastest haigusjuhtudest).
2015. aastal registreeriti kokku veidi üle 185 000 vigastuse välispõhjuse. See teeb 227 vigastust 1000 poisi ja 189 vigastust 1000 tüdruku kohta ning 165 vigastust 1000 mehe ja 97 vigastust 1000 naise kohta. Peamiseks vigastuste põhjuseks oli nii laste kui täiskasvanute puhul kukkumine (vastavalt 47% ja 42% kõikidest vigastustest).