Statistika

Tagasi

21. NOVEMBER 2016

Tervishoiutöötajad 2015

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2015. aasta lõplik tervishoiutöötajate statistika ning korrigeeritud andmed aastate 2013–2014 kohta.

2015. aastal töötas Eestis üle 23 000 tervishoiutöötaja, kes täitsid 21 530 täistööajale taandatud ametikohta. Töötavaid arste oli 4502, hambaarste 1239 ja õdesid 7906. 2014. aastaga võrreldes on tervishoiutöötajate arv kasvanud neli protsenti, nii arstide kui hambaarstide arv kaks protsenti ja õdede arv viis protsenti. Arstide puhul on aastaga kõige enam juurde tulnud erialase spetsialiseerumiseta arsti tööd tegevaid inimesi. 1000 elaniku kohta oli meil 2015. aastal kolm arsti ja kuus õe täidetud ametikohta.

Tervishoiuvaldkonnas töötavad enamasti naised – vaid 11 protsenti kõigist töötajatest olid mehed. Arstidest moodustasid mehed veerandi, sh arst-residentidest 27 protsenti. Õdede hulgas on mehi veidi üle kahe protsendi.

Arstide keskmine vanus oli 51, hambaarstidel 47 ja õdedel 45 aastat. Naised on üldiselt vanemad kui mehed. Naised, kes töötavad arstina olid oma meeskolleegidest keskmiselt aasta võrra vanemad. Need üksikud mehed, kes töötavad õdedena, olid oma naiskolleegidest märksa nooremad: õdedena töötavate meeste keskmine vanus oli 36 ja naistel 45 aastat.

Lisaks erinevatele tervishoiutöötajate andmetele on avaldatud haiglavõrgu arengukava haiglate töötajate statistika ning tervishoiuteenuse osutajate andmed töötajate arvu järgi. 2015. aastal oli pea 40% tervishoiuteenuse osutajatest 1–2 tervishoiutöötajaga, 39% puhul oli tervishoiutöötajad 3–9, pea 10% asutustest 10–19 töötajat ja 11% moodustasid asutused, kus tervishoiutöötajaid oli 20 või rohkem. Suure, 250 ja enama töötajate arvuga tervishoiuteenuse osutajaid oli 2015. aastal alla kahe protsendi.

Tervishoiutöötajate statistikaga saab tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Tervishoiutöötajad“, haiglavõrgu arengukava haiglate andmetega valides „Haiglavõrgu arengukava haiglad“ ja asutuste suurusega valides „Tervishoiuteenuse osutajad“.