Statistika

Tagasi

07. NOVEMBER 2016

Ravivoodid, III kv 2016

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2016. aasta kolmanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed.

Kolmanda kvartali lõpus, nagu ka teises kvartalis, tegutses Eestis 54 haiglat, neist 21 kuulusid erasektori omandisse. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli haiglates kasutusel kokku 7035 ravivoodit, neist 14% erasektori haiglates. Aktiivravivoodid moodustasid kõigist vooditest 61% ning ülejäänud osa pikaravi ehk tuberkuloosi-, psühhiaatria ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid. Eraomandisse kuuluvate haiglate puhul jagunesid ravivoodid 20%-iga aktiivravi ja 80%-iga pikaravi vahel. Avaliku sektori haiglate voodifondi moodustavad kahe kolmandiku ulatuses aktiivraviks mõeldud voodid.

Kvartali jooksul hospitaliseeriti ligi 52 000 inimest. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel vähenesid hospitaliseeritute, haiglast lahkunute, voodipäevade arv, hõive, käive ja keskmine ravikestus 1–3% võrreldes teise kvartaliga. Kolmanda kvartali jooksul kasvas ravikestus vaid iseseisva õendusabi vooditel ja see kasv võrreldes teise kvartaliga oli kolm protsendipunkti.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt veidi üle kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt kaheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – veidi enam kui viis päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 11 patsienti.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga, sh sesoonselt korrigeeritud andmetega, saab tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid“ → „Lühiajastatistika“. Sesoonse korrigeerimise metoodika on kirjeldatud andmebaasis tabelite juurde kuuluva lingi „Mõisted ja metoodika“ all.