Statistika

Tagasi

12. OKTOOBER 2016

Vastsündinute haigestumus, 2015

Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmetel oli 2015. aastal Eestis kokku 14 051 elussündi. Neist haigena sündis 3743 last, kellel diagnoositi kokku 7149 haigust ehk siis veerandil vastsündinutest diagnoositakse sünnitusmajas mõni haigus (1000-st elussünnist 266-l). Keskmiselt diagnoositi ühel haigel vastsündinul 1,9 haigust.
Võrreldes 2014. aastaga on elussündide arv kasvanud 268 võrra. Haigena sündinud laste arv on samuti kasvanud. Haigestumuskordaja 1000 elussünni kohta kasvas 446-lt 508-ni. Sarnaselt eelnevatele aastatele oli kõige rohkem diagnoositud haigusi, mida klassifitseeritakse muude vastsündinuhaiguste alla, sellele järgnesid lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundid ning kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad. 

Andmed on kättesaadavad andmebaasis teema all "Haigestumus" -> "Registreeritud esmashaigestumus"  -> tabelis EH20: Vastsündinute haigestumus.