Statistika

Tagasi

05. OKTOOBER 2016

Haigla- ja päevaravi voodid, lõplikud andmed 2015

Andmebaasis on avaldatud lõplik 2015. aasta päeva- ja haiglaravi voodite koondstatistika. Võrreldes esialgsete andmetega, mis avaldati juulis 2016, on muudetud päevaravi voodite kasutamise andmeid. Kahele statsionaarsete ravivoodite andmetabelile on 2015. aasta kohta esmakordselt lisatud juurde võrdluseks samad andmed Tervise Infosüsteemist (TIS): haiglast lahkunute ja surnute arv ning voodipäevade arv voodiprofiiliti (tabelid RV31 ja RV301).

Tervise Infosüsteemis olevad andmed katavad rutiinselt kogutava andmekogumissüsteemiga saadud andmetest 75% voodipäevade, 86% haiglast lahkunute ja 65% surnute puhul. Kõige vähem on TIS-s esindatud iseseisva statsionaarse õendusabiga seotud andmed, vastavalt 24%, 37% ja 34%. Põhjuseks on andmete saatmiseks vajaliku dokumendi, õendusepikriisi puudumine süsteemis, mistõttu õendushaiglad andmeid ei esita.

Aasta koondandmete tabelid asuvad Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid → Aastastatistika“ ning kvartalite andmed samas „Lühiajastatistika“ all. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmete detailsemaks vaatamiseks „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“ → „Haiglavõrgu arengukava haiglad“.