Statistika

Tagasi

27. SEPTEMBER 2016

Tervishoiuasutused, sh hambaraviteenuse osutajad, 2015

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2015. aasta statistika iseseisvate tervishoiuasutuste kohta ning eraldi ülevaade hambaraviteenust osutavatest asutustest ja nende teenustest.

2015. aasta lõpu seisuga tegutses Eestis 1378 iseseisvat tervishoiuasutust, sealhulgas 55 haiglat, 464 perearstiabiasutust, 462 hambaraviasutust, 279 eriarstiabiasutust ja 118 muud asutust. Eelmise, 2014. aastaga võrreldes on juurde tulnud 8 eriarstiabi- ja 5 õendusabiasutust, tervishoiuteenuse pakkumise lõpetas 3 haiglat.

Hambaraviasutused ja -võimalused
Eestis tegutses 2015. aasta lõpu seisuga kokku 519 hambaraviteenust pakkuvat asutust, mida on ühe võrra rohkem kui aasta varem. Nende hulka on arvestatud ka hambaravikliinikute filiaalid või muu tervishoiuasutuse juures tegutsevad hambaraviosakonnad, mis moodustasid kümnendiku (57 allüksust) kõigist hambaraviteenuse osutajatest. Veidi üle 40% asutustest tegutseb Tallinnas ning kümnendik Tartus. Aasta jooksul lõpetas või peatas tegevuse 25 ning alustas või taasalustas 26 hambaraviasutust.
Proteesimise ja kirurgia teenust pakkuvate asutuste arv jätkas viimaste aastate väikest kasvu. Samuti suurenes nende asutuste arv, kus on võimalik kohapeal röntgenuuringuid teha. Proteesitöid tegid 2015. aastal kaks kolmandikku, kirurgilisi protseduure umbes 40% ning röntgenuuringuid ligi 80% kõigist hambaraviasutustest. Kümnendik asutustest pakkus ortodontiateenust.

Andmed on kättesaadavad andmebaasi tabelites TTO10, TTO11 ja TTO40.