Statistika

Tagasi

13. SEPTEMBER 2016

Psüühika- ja käitumishäirete andmed 2015

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2015. aastal psühhiaatrite poolt konsulteeritud ja psühhiaatrilisel ravil viibinud patsientide psüühika- ja käitumishäirete diagnoosipõhine statistika.

 

2015. aastal esmakordselt või korduvalt psüühika- ja käitumishäirete tõttu ambulatoorsel ravil viibinud patsientide arv on võrreldes aasta varasemaga vähenenud 2,2%. Samas on uute haigusjuhtude arv võrreldes 2014. aastaga kahe protsendi võrra kasvanud.

Psühhiaatriateenuse osutajate poolt esitatud andmete põhjal pöördus 2015. aastal psühhiaatri ambulatoorsele vastuvõtule kokku veidi üle 101 000 inimese. Esmakordne või korduv psüühikahäire diagnoositi neist ligi 88 200 pöördujal. Ülejäänud osutusid terveteks või diagnoositi neil mõni närvisüsteemihaigus.

 

Esialgsete kokkuvõtete põhjal tegid psühhiaatrid 2015. aastal Eestis kokku umbes 245 000 ambulatoorset vastuvõttu. Seega on ka vastuvõttude arv aasta varasemaga võrreldes pisut langenud – 1,2%. Keskmine psühhiaatri poole pöördumiste arv ühe ravijuhtumi kohta oli mullu 2,8 ning viimase viie aasta lõikes on see näitaja püsinud sarnasel tasemel.

 

Uusi psüühika- ja käitumishäireid registreeriti psühhiaatrite ambulatoorsete vastuvõttude käigus 25 059 inimesel. Nii meeste kui naiste seas diagnoositi uute haigusjuhtumitena enim stressiga seotud psüühikahäireid, vastavalt ligi 6 juhtu 1000 mehe ja 8 juhtu 1000 naise kohta. Meestel moodustasid need ligi kolmandiku kõigist uutest juhtudes, naistel 42%.

Psühhoaktiivsete ainete (alkohol, narkootikumid) tarvitamisest tingitud häired olid sageduselt teine uute diagnooside rühm meeste seas, hõlmates veerandi kõigist uutest juhtudest. Ning umbes viiendik uusi diagnoose meestel oli seotud meeleoluhäiretega (sh depressioon). Naistel olid meeleoluhäired sageduselt teine uute diagnooside rühm, ligi 6 juhtu 1000 naise kohta. Ning enam diagnoositi ka orgaanilisi psüühikahäireid (sh dementsus). Kolm enim diagnoositud psüühikahäirete gruppi hõlmasid kolmveerandi kõigist uutest juhtudest meeste puhul ning naistel pisut üle 80%.

 

Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühikahäiretest registreeriti mullu 71% alkoholi ja 16% opioidide kasutamise tõttu. Ligi pooltel juhtudest oli tegu psühhoaktiivse aine sõltuvusega, veerandil juhtudest võõrutusseisundiga.

 

Koos 2015. aasta statistika väljapanemisega korrigeeriti ka perioodil 2011–2014 ambulatoorsel psühhiaatrilisel konsultatsioonil käinud isikute ning psühhiaatria päevaravi andmeid. Parandused olid seotud mitme asutuse poolt esitatud andmete sisulise täpsustumisega ning olulisemal määral muutusid päevaravi andmed. 2015. aastal viibiti psühhiaatrilisel päevaravil kokku 1985 korral. Kui 2014. aastani psühhiaatriliste päevaravijuhtude arv pidevalt kasvas (aastaga keskmiselt 16%), siis möödunud aastal jäi see pea samale tasemele 2014. aastaga.