Statistika

Tagasi

09. AUGUST 2016

Ravivoodite andmed, II kvartal 2016

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2016. aasta teise kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed.

Teise kvartali lõpu seisuga pakkus statsionaarset raviteenust 54 haiglat ja neis oli kasutusel kokku 6757 haiglaravi voodit. Aktiivravivoodid moodustasid sellest 59% ning ülejäänud osa tuberkuloosi-, psühhiaatria ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid.

Kvartali jooksul hospitaliseeriti ligi 56 000 inimest. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmetel vähenes hospitaliseeritute arv 2016. aasta teises kvartalis võrreldes aasta esimese kolme kuuga ligikaudu 3% ja vähenemine toimus aktiivravi vooditele hospitaliseeritute arvelt. Iseseisvat statsionaarset õendusabi saanute arv kasvas 2,6%.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt veidi üle kaheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – veidi enam kui viis päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 12 patsienti. Kõige pikem on ravikestus tuberkuloosi eriala vooditel, kus üks patsient viibib keskmiselt 2,5 kuud.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga, sh sesoonselt korrigeeritud andmetega, saab tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid“ → „Lühiajastatistika“. Sesoonse korrigeerimise metoodika on kirjeldatud andmebaasis tabelite juurde kuuluva lingi „Mõisted ja metoodika“ all.