Statistika

Tagasi

08. JUUNI 2016

Kõrgtehnoloogilised seadmed 2015

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati meditsiiniliste kõrgtehnoloogiliste seadmete 2015. aasta andmed. Statistika haiglavõrgu arengukava haiglate järgi on samuti andmebaasis kättesaadav.

Oluline on tähele panna, et alates 2015. aastast kogutakse andmeid uue metoodika järgi, meditsiinilised liitseadmed märgitakse ühekordselt vastavalt EUROSTAT-i juhistele. Näiteks gammakaamera-kompuutertomograaf (SPET+KT) loetakse gammakaameraks. Seega ei ole 2015. aasta andmed võrreldavad eelnevate aastatega. 2014. aastani märgiti liitseadmed mitmekordselt, vastavalt seadme funktsioonidele. Liitseadmed on Eestis kasutusel alates 2007. aastast.

2015. aasta lõpu seisuga on tervishoiuteenuse osutajate kasutuses 75 kõrgtehnoloogilist seadet, 65 neist on haiglavõrgu arengukava haiglates. Eriarstiabiasutustes on kasutusel 3 ja diagnostikaasutustes 6 kõrgtehnoloogilist seadet.

Kõige rohkem on Eestis kompuutertomograafe, mammograafe ja magnetresonantstomograafe.