Statistika

Tagasi

01. JUUNI 2016

Tervishoiutöötajad, 2015 - esialgsed andmed

Avaldatud on 2015. aasta tervishoiutöötajate esialgsed andmed.

Tervishoiutöötajate arv on 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga kasvanud 6% ja täidetud ametikohtade arv 1% võrra. Arste oli kokku üle 4500, kes töötasid 4236 täiskoormusega ametikohal. Arstidest 545 olid arst-residendid, kes täitsid 492 ametikohta. Arstide täidetud ametikohtade arv on vähenenud võrreldes 2014. aastaga 1% ja arst-residentide ametikohtade arv 12%. Isikuid, kes töötavad õdedena, on 7900 ja õdede ametikohti 7620. Õdede ametikohtade arv on võrreldes 2014. aasta novembrikuuga kasvanud 1% võrra.

Kõige enam on tervishoiuteenuse osutajad juurde loonud sotsiaaltöötajate ja psühholoogide ametikohti, kasv võrreldes 2014. aastaga vastavalt 24% ja 15%.

Andmed leiab andmebaasi teema „Tervishoiuressursid ja nende kasutamine“ alateema „Tervishoiutöötajad“ alt esimesest tabelist ETHT01.
Lõplikud andmed avaldatakse selle aasta oktoobris.