Statistika

Tagasi

20. MAI 2016

Tervishoiukulude uuendatud aegread 2009-2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati Eesti tervishoiukulude uuendatud aegread. 2015. aasta detsembris avaldatud aastate 2012-2014 andmetele on lisatud 2009., 2010. ja 2011. aasta ümberarvutuste tulemused kehtiva metoodika SHA2011 järgi. Samuti on korrigeeritud 2014. aasta leibkondade kulusid statsionaarsele õendusabile.