Statistika

Tagasi

10. MAI 2016

Ravivoodid, I kvartal 2016

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldati 2016. aasta esimese kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed.

Haiglate arv on alates 2015. aasta kolmandast kvartalist olnud sama – 55 haiglat, millest kolm olid piirkondlikud, neli kesk-, 11 üld-, neli kohalikud, üheksa eri-, kolm taastusravi ja 21 iseseisvat statsionaarset õendusabi andvad haiglad. Avaliku sektori omandisse kuulusid 34 ja eraomandisse 21 haiglat.

Haiglates oli märtsi lõpus kasutusel 7214 ravivoodit, neist aktiivravivoodid moodustasid 61% ning ülejäänud osa tuberkuloosi-, psühhiaatria- ja iseseisva statsionaarse õendusabi voodid. Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 61 000 inimese. Võrreldes 2015. aasta esimese kvartali lõpuga on ravivoodite arv vähenenud 1% ja hospitaliseeritute arv 2%.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt veidi üle kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kvartali jooksul statsionaarset arstiabi keskmiselt ligi üheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – peaaegu kuus päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 12 patsienti.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga, sh sesoonselt korrigeeritud andmetega, saab tutvuda andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid“ → „Lühiajastatistika“.