Statistika

Tagasi

08. APRILL 2016

Ravivoodid, IV kvartal 2015

Avaldatud on 2015. aasta neljanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed.

Haiglate arv võrreldes kolmanda kvartaliga ei muutunud. Neljanda kvartali lõpu seisuga töötas Eestis 55 haiglat, neist kolm olid piirkondlikud, neli kesk-, 11 üld-, neli kohalikud, üheksa eri-, kolm taastusravi ja 21 iseseisvat statsionaarset õendusabi andvad haiglad. Avaliku sektori omandisse kuulusid 34 ja eraomandisse 21 haiglat. Erasektori haiglatest üheksa on õendus-, seitse eri-, kolm kohalikud ja kaks taastusravi haiglad.

Haiglates oli detsembri lõpus kasutusel 7317 ravivoodit, neist moodustasid erasektori haiglates olevad voodid 14%. Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 58 000 inimese, kellest erasektori haiglatesse veidi üle 3600 (6% kõigist hospitaliseeritutest). Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga ei ole ravivoodite arv muutnud, kuid hospitaliseeritute arv vähenes ligikaudu 3%.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kolmandas kvartalis statsionaarset arstiabi keskmiselt kaheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – 5,4 päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 12 patsienti.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga, sh sesoonselt korrigeeritud andmetega, saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi Ravivoodid → Lühiajastatistika.