Statistika

Tagasi

08. APRILL 2016

Analüüs „Tervishoiukulud 2014“

Värske analüüs „Tervishoiukulud 2014" käsitleb tervishoiukulusid ja nende muutusi aastatel 2012–2014. Analüüs on kättesaadav siit: http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud/download/352

Aastate 2012–2014 andmete põhjal on tervishoiukuludes suurenenud leibkondade omaosaluse ning vähenenud avaliku sektori rahastamismudelite osatähtsus. Leibkondade tervishoiukuludes on suurima tõusu toonud kaasa statsionaarsete õendusabiteenuste suurem kasutamine. Suurem kasutamine on omakorda tingitud sellest, et Eesti Haigekassa on suurendanud õendusabiteenuse rahastamist.

Viimasel kahel aastal on tervishoiukulude kasv olnud kiirem kui sisemajanduse kogutoodangu (SKP) kasv. 2014. aastal oli tervishoiukulude osatähtsus SKP-st 6,2%.

Tervishoiukulude arvestus põhineb alates 2013. aasta andmetest rahvusvahelisel OECD-WHO-Eurostati metoodikal SHA2011. Seoses uue metoodika rakendamisega tekkis vajadus ümber arvutada eelnevate aastate tervishoiukulude andmed. Esimesi ümberarvutuste tulemusi, mis on avaldatud TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis, vaatlebki täna avaldatud analüüs lähemalt. Aastate 2008–2011 ümberarvutused on plaanis avaldada 2016. aastal.