Statistika

Tagasi

17. NOVEMBER 2015

Diagnostilised uuringud ja protseduurid 2014

Tervisestatistika ja tervisuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta diagnostiliste uuringute ning taastusravi- ja hemodialüüsi protseduuride andmed.

2014. a kasvas funktsionaaldiagnostiliste uuringute absoluutarv võrreldes 2013. aastaga 8%. Samuti kasvas uuringute arv 100 patsiendi kohta 14,5 uuringule, mis on 1,2 uuringut rohkem kui eelneval aastal ja 1,5 uuringut rohkem kui kaks aastad tagasi.

Samuti kasvasid mullu võrreldes 2013. aastaga ultraheliuuringute absoluutarv ja kordaja ─ vastavalt 4,5% ja 5,8%. Kasv oli tagasihoidlikum kui funktsionaaldiagnostikas, kuid suurem võrreldes 2012. aastal teostatud ultraheliuuringute näitajatega (vastavalt 3,75 ja 2,4).

Endoskoopiliste uuringute üldarv vähenes võrreldes 2013. aastaga 2,7%, kuid püsib viimased viis aastat stabiilselt ühel uuringul 100 patsiendi kohta.
Seevastu röntgenuuringute absoluutarv on võrreldes 2013. aastaga jäänud samale tasemele, kuid uuringute arvus 100 patsiendi kohta on toimunud minimaalne tõus ─ 11,2-lt 11,3-le.

Languses on võrreldes 2013. aastaga nii teostatud laboratoorsed uuringud kui ka taastusravi protseduurid ning seda nii absoluutväärtuses kui ka kordajates. Laboriuuringuid tehti 2014. aastal 100 patsiendi kohta 215,6, vähenemine võrreldes aasta varasemaga on 4,3%, st 9,7 uuringut vähem. Taastusravis on langus veelgi suurem ─ 100 patsiendi kohta tehti 6,3% vähem protseduure.
Võrreldes varasemate aastatega on tõusnud tomograafiliste uuringute absoluutarv, seda nii kompuuter- kui ka magnetresonantstomograafias ─ vastavalt 18 ja 8,5%, seda eriti päevaravis. Nukleaarmeditsiini uuringute arv on vähenenud 10%.

 

 

2012

2013

2014

2014 vs 2013 muutus

Funktsionaaldiagnostilised uuringud

1 106 891

1 147 900

1 239 834

8,0

Endoskoopilised uuringud

83 508

89 033

86 671

-2,7

Ultraheliuuringud ja protseduurid

716 279

743 163

776 801

4,5

Röntgenuuringud ja protseduurid

922 309

970 739

970 807

0,0

Laboratoorsed uuringud

17 096 368

19 441 029

18 487 678

-4,9

Taastusravi protseduurid

2 319 466

2 182 341

2 035 381

-6,7