Statistika

Tagasi

10. NOVEMBER 2015

Ravivoodid, III kvartal 2015

Avaldatud on 2015. aasta kolmanda kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed.

Kolmandas kvartalis vähenes haiglate arv ühe võrra, tegevuse lõpetas üks õendushaigla. Kvartali lõpu seisuga töötas Eestis 55 haiglat, neist kolm olid piirkondlikud, neli kesk-, 11 üld-, neli kohalikud, üheksa eri-, kolm taastusravi ja 21 iseseisvat statsionaarset õendusabi andvad haiglad. Avaliku sektori omandisse kuulusid 34 ja eraomandisse 21 haiglat. Erasektori haiglatest üheksa on õendus-, seitse eri-, kolm kohalikud ja kaks taastusravi haiglad.

Haiglates oli septembrikuu lõpus kasutusel 7184 ravivoodit. Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 52 000 inimese. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga vähenesid nii ravivoodite kui hospitaliseeritute arv ligikaudu 3%.

Ravivooditest moodustasid avaliku sektori omandisse kuuluvate haiglate voodid kokku 88%, aktiivravivoodite puhul oli see osa suurem – 96%. Pikaravivooditest, kuhu kuuluvad iseseisva statsionaarse õendusabi, psühhiaatriliste teenuste ja tuberkuloosi ravi osutamiseks ette nähtud voodid, on avaliku sektori haiglates 75%.

Kõigi ravivoodite peale kokku kestis ühe patsiendi ravi keskmiselt veidi üle kaheksa päeva ja ühe ravivoodi kohta osutas haigla kolmandas kvartalis statsionaarset arstiabi keskmiselt kaheksale patsiendile. Aktiivravivoodite puhul oli ravikestus lühem – 5,5 päeva ja ühe aktiivravi voodi kohta käis kvartali jooksul haiglast läbi keskmiselt 11 patsienti.

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga, sh sesoonselt korrigeeritud andmetega, saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi Ravivoodid → Lühiajastatistika.