Statistika

Tagasi

28. OKTOOBER 2015

Ambulatoorsed vastuvõtud ja koduvisiidid 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arstide ja õendustöötajate ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2014. aasta andmed.

Arsti vastuvõttude üldarv vähenes 2014. aastal 0,7% võrreldes eelmise aastaga. Jätkuvalt väheneb kiire tempoga arsti koduvisiitide arv, mida oli viiendiku võrra vähem kui 2013. aastal.

Kui eelneval perioodil (2013 vs 2012) kasvas vastuvõttude arv nii eriarstiasutustes kui taastusraviasutustes, siis käesoleval aasta langes vastuvõttude arv eriarstiasutustes 6,2% ja taastusraviasutustes 6,4%. Samuti vähenes vastuvõttude arv perearstiasutustes 1,8%. Arsti vastuvõttude arv suurenes ainult haiglates (3,1%), kuna üks eriarstiabiasutus hakkas osutama haiglaravi.

Jätkuvalt suureneb õendustöötajate iseseisvate vastuvõttude ja koduvisiitide arv, vastavalt 20,2% ja 8,6%. Suurem osa õendustöötajate vastuvõttudest tehti perearstiasutustes – 67,5% ning haiglates – 24,1%. Tõusis ka ämmaemandate vastuvõttude arv (6,3%) ning koduõdede visiitide arv patsiendi juurde (10,2%) ja hooldekodudesse (11,1%). Endiselt langes töötervishoiuõe vastuvõttude arv (5,2%).

Arsti vastuvõttude ja koduvisiitide esialgsed, 2015. aasta märtsis avaldatud andmed on asendatud lõplike andmetega tabelites AV11 ja AV12.