Statistika

Tagasi

21. OKTOOBER 2015

Tervishoiutöötajad 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta tervishoiutöötajate statistika. Andmed on andmebaasis leitavad tervishoiutöötajate rubriigis ning ka eraldi haiglavõrgu arengukava haiglate jaotuses.

Andmed näitavad, et 2014. aasta novembris töötas Eestis 4418 arsti ja 7551 õde. Võrreldes seda 2013. aastaga, ei ole arstide ja õdede arvus olulisi muutusi toimunud. 

Ligikaudu 5 protsenti arstidest ja 6 protsenti õdedest olid võrreldes 2013. aastaga tervishoiutööturult lahkunud, kusjuures ligikaudu 52% lahkunud arstidest olid vanuses 60 aastat ja vanemad. Peamiselt olid need pere- ja üldarstid. Tervishoiutööturult lahkunud arstid ja õed olid asendunud enam-vähem sama arvu nooremate arstide ja õdedega.

Eestis töötas ühe arsti kohta ligikaudu 1,7 õde, jäädes kõvasti alla Euroopa keskmisele kriteeriumile, milleks on 2,4 õde ühe arsti kohta.

Arstide seas oli 2014. aastal kõige enam perearste, anestesioloogia- ja intensiivraviarste ning günekolooge – vastavalt 920, 268 ja 260 arsti. Kõige vähem töötas arste torakaalkirurgi, kliinilise mikrobioloogi ja kliinilise immunoloogina – neid oli vastavalt 8, 4, ja 3.

Õdede seas oli kõige enam üldõdesid (3460), pereõdesid (1072) ja erakorralise meditsiini õdesid (787). Kõige vähem oli diabeedi- ja geriaatriaõdesid – vastavalt 15 ja 7 õde.

Arstide keskmine vanus oli ligikaudu 51 ja õdedel 45 aastat. Võrreldes 2013. aastaga tervishoiutöötajate vanuselises koosseisus olulisi muutusi näha ei ole. Peaaegu 30 protsenti arstidest olid 60-aastased või vanemad. Suurem osa neist töötasid perearstidena.

22,5 protsenti arstidest ja 11 protsenti õdedest töötas rohkem kui ühe tööandja juures. Arstide ja õdede keskmine tööaeg varieerub sõltuvalt arsti või õe vanusest, ametist ning asutuse liigist, kus nad töötavad.

Arstid töötasid 2014 novembrikuus keskmiselt 140,9 ja õed 145,4 tundi. Iga arst tegi 2014. aasta novembris keskmiselt 5 ja õde 7,7 ületundi. Kõige enam tegid ületunde anestesioloogid, üldkirurgid, erakorralise meditsiini arstid ja erakorralise meditsiini õed ning anesteesia-intensiivraviõed.