Statistika

Tagasi

12. OKTOOBER 2015

Vastsündinute haigestumus 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati vastsündinute haigestumuse 2014. aasta andmed. 

Eesti Meditsiinilise Sünniregistri andmetel sündis 2014. aastal Eestis 13 783 last. Haigena sündis 3359 last, kellel diagnoositi kokku 6142 haigust. Ehk siis ligi neljandikul vastsündinutest diagnoositakse sünnitusmajas mingi haigus.

Võrreldes 2013. aastaga vähenes elussündide arv 148 võrra. Haigena sündinud laste arv vähenes aga 271 ja diagnoositud haiguste arv 207 diagnoosi võrra. Haigestumuskordaja 1000 elussünni kohta langes 456-lt 446-le.

Sarnaselt eelnevatele aastatele oli kõige rohkem diagnoositud haigusi, mida klassifitseeritakse muude vastsündinuhaiguste alla, sellele järgnesid lühiaegse raseduse ja väikese sünnikaaluga seotud haigusseisundid ning sünniperioodile iseloomulikud nakkused.

Uuendusena avaldatakse surnult sündinute surmapõhjused alates 2014. aastast surmaandmete juures, tabelis SD53.