Statistika

Tagasi

06. OKTOOBER 2015

Päeva- ja haiglaravivoodite koondstatistika 2014

Avaldatud on 2014. aasta päeva- ja haiglaravi voodite lõplik koondstatistika ning korrigeeritud on varem avaldatud haiglaravi voodite 2014. aasta kvartalistatistikat.

2014. aasta lõpus töötas Eestis 58 haiglat, neist 3 olid regionaal-, 4 kesk-, 11 üld-, 4 kohalikud, 3 taastusravi-, 9 eri- ja 24 õendushaiglad. Aasta jooksul lõpetas neli ja alustas tegevust üks õendushaigla. Neist neljast haiglast kolm jätkab tegevust hooldekoduna.

2014. aasta jooksul viibis haiglas pea iga kuues Eesti elanik. Lapsed moodustasid 13% kõigist haiglaravil olnutest. Haiglaravil oldud voodipäevi tuli aasta jooksul iga Eesti elaniku kohta ligikaudu 1,5. Keskmiselt veetis üks hospitaliseeritu haiglas kaheksa päeva. Kõige pikem oli ravikestus tuberkuloosi raviks mõeldud vooditel, kus patsiendi ravi jäi 63 päeva piiresse. Järgnesid iseseisva statsionaarse õendusabi voodid ja akuutpsühhiaatria voodid, millel kestis ravi ligikaudu 27 päeva.

Ühe ravivoodi kohta oli aasta jooksul haiglaravil 33 patsienti ning keskmine voodihõive jäi veidi alla 74%. Need näitajad on samas suurusjärgus 2013. aasta tulemusega.

Haiglavõrgu arengukava haiglate, kuhu kuuluvad kõik piirkondlikud, kesk- ja üldhaiglad – kokku 19 haiglat, ravivoodite arv moodustab 82% kõigist Eesti haiglates olevatest 7333 statsionaarsest ravivoodist. Aasta jooksul oli neis haiglates kõigist Eestis haiglaravil viibinutest pea 92% ning nende ravil veedetud voodipäevad moodustasid 2014. aastal haiglates patsientide poolt kokku veedetud 1,9 miljonist voodipäevast 83%.

Päevaravi osutatakse igal aastal järjest enam: kasvab nii teenuseosutajate kui teenuse saajate arv. 2014. aastal osutas päevaravi kolm asutust rohkem kui 2013. aastal ehk kokku 57 asutust. Päevaravi teenuseid sai aasta jooksul üle 76 000 inimese, st iga 17. Eesti elanik. Teenuse saajate arv oli seitsme protsendipunkti võrra suurem kui 2013. aastal.

Avaldatud aasta koondandmete tabelid asuvad Tervise Arengu Instituudi Tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi „Ravivoodid → Aastastatistika“ ning kvartalite korrigeeritud andmed samas „Lühiajastatistika“ all. Haiglavõrgu arengukava haiglate andmete detailsemaks vaatamiseks „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“ → „Haiglavõrgu arengukava haiglad“.