Statistika

Tagasi

06. OKTOOBER 2015

Haigla- ja päevaravi põhjused 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2014. aasta haigla- ja päevaravi põhjuste andmed. Ravipõhjused on avaldatud patsiendi vanuserühma, soo, ravikestuse ja teenust osutava asutuse maakonna järgi.

Ravipõhjuste struktuuri muutused on mõjutatud nii haigestumisest kui tervishoiukorraldusest. Näiteks katarakti kirurgia üleminek päevaravisse on tunduvalt vähendanud silmahaiguste osakaalu haiglaravi põhjusena. Üle 65-aastaste patsientide osakaalu kasv on tingitud nii nende suuremast esindatusest rahvastikus, ravivajadusest, kui tänu uutele ravimeetoditele. Samuti on kasvutendentsiga iseseisva statsionaarse õendusabi juhtumite arv, kus patsientide vanus on enamasti üle 65 aasta ja mis lähevad arvesse eraldi ravijuhu ja -põhjusena. Ravikestuse erinevuse tõttu haigusrühmade lõikes on järgnevalt välja toodud nii ravijuhud kui voodipäevad (andmebaasis „ravikestus“).

2014. a oli täiskasvanute haiglaravi peamisteks põhjusteks (18% ravijuhtudest) vereringeelundite haigused. Üle 65-aastastel patsientidel moodustasid vereringeelundite haigused isegi kolmandiku ravipõhjustest. Vereringeelundite haigustest omakorda sagedamini vajati ravi peaajuveresoonte haiguste (23% vereringeelundite juhtudest) ja kõrgvererõhutõve (19%) tõttu. Sarnaselt viimastele aastatele järgnes neile ravi kasvajate tõttu (12% ravijuhtudest). Kasvajad on ravipõhjusena tõusutendentsiga nii nooremate kui eakate patsientide seas. Enam voodipäevi viibiti haiglas vereringeelundite haiguste (29% voodipäevadest) ja psüühika- ja käitumishäirete (15%) tõttu.

Kuigi viimastel aastatel langustendentsiga, oli 2014. a kuni 14-aastaste laste peamine haiglaravi põhjus hingamiselundite haigused (27% ravijuhtudest). Järgnesid nakkushaigused (15%) ja vastsündinuea haigused (11%). Voodipäevade arvestuses oli hingamiselundite haiguste (23% voodipäevadest) järel suurem osakaal vastsündinuea haigustel (19%).

Päevaravil viibisid täiskasvanud kõige rohkem päevi kuse- ja suguelundite haiguste tõttu (27% kõigist voodipäevadest). Päevaravi juhtudest oli suurim osakaal silmahaiguste ravil (25% juhtudest). Üle 65-aastastel patsientidel moodustasid silmahaigused kaks kolmandikku päevaravi juhtudest. Järgnesid raseduse ja sünnituse (15%) tõttu päevaravil viibimised. Lapsi raviti päevaravis enim hingamiselundite haiguste (44% ravijuhtudest ja 31% voodipäevadest) tõttu.