Statistika

Tagasi

04. OKTOOBER 2015

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) 2013/2014.a andmed

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on nüüd kättesaadavad kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) 2013/2014. aasta andmed

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu järgi on Eesti 11–15-aastaste õpilaste enesehinnanguline tervis mõne protsendi võrra paranenud. Võrreldes 2014. ja 2010. aasta uuringut, olid poisid mullu eluga pisut rohkem rahul, samas on viie protsendi võrra suurenenud depressiivsete meeleolude esinemine, see avaldus enam tüdrukutel. Olulisi positiivseid muutusi on aga terviskäitumises. 

Tulemused näitavad, et suitsetamisega alustatakse hiljem kui eelmistes uuringutes ning vähenenud on ka igapäevasuitsetajate osakaal.

Loe uuringu tulemuste kohta rohkem siit