Statistika

Tagasi

28. SEPTEMBER 2015

Hambaraviasutused ja -võimalused 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta statistika hambaraviasutuste ja nende pakutavate teenuste kohta ning ühtlasi täiendati aastate 1999-2013 aegrida.

Eestis tegutses 2014. aasta lõpu seisuga 518 hambaraviteenust pakkuvat asutust, mida on viie võrra vähem kui aasta varem. Aasta jooksul lõpetas või peatas tegevuse 16 ning alustas või taasalustas 11 asutust. Kümnendik asutustest olid teise asutuse allüksused, st kas hambaravikliiniku filiaalid või muu tervishoiuasutuse juures tegutsevad hambaraviosakonnad.

Aasta-aastalt on kasvanud proteesimise ja kirurgia teenust pakkuvate asutuste arv, samuti nende asutuste arv, kellel on võimalik kohapeal röntgenuuringuid teha. Proteesitöid tegid 2014. aastal kaks kolmandikku ning kirurgilisi protseduure veidi üle kolmandiku kõikidest asutustest. Kümnendik asutustest pakkus ortodontiateenust.