Statistika

Tagasi

14. SEPTEMBER 2015

Psüühika- ja käitumishäired 2014

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis on avaldatud 2014. aastal psühhiaatrite poolt konsulteeritud ja ravitud isikute psüühika- ja käitumishäirete diagnoosipõhine statistika.

Psühhiaatriateenuse osutajatelt kogutud statistika näitab, et eelmisel aastal pöördus psühhiaatri poole ambulatoorsele vastuvõtule kokku üle 110 000 inimese, neist psüühika- ja käitumishäire diagnoositi üle 95 800 inimesel. Ülejäänud osutusid terveteks või diagnoositi närvisüsteemihaigus. Esmakordselt või korduvalt psüühika- ja käitumishäire tõttu ambulatoorsel ravil viibinud inimeste arv on võrreldes aasta varasemaga vähenenud üle kuue protsendi, kuid kahe aasta taguse ajaga võrreldes ligi ühe protsendi võrra.

Uusi psüühika- ja käitumishäireid registreeriti ambulatoorsete psühhiaatri vastuvõttude käigus 25 035 inimesel. Sarnaselt paari varasema aastaga diagnoositi nii meeste kui naiste seas enim uute haigusjuhtumitena stressiga seotud psüühikahäireid, vastavalt ligi 5 juhtu 1000 mehe ja 7 juhtu 1000 naise kohta. Sageduselt teine uute diagnooside rühm meeste seas oli psühhoaktiivsete ainete (alkohol, narkootikumid) tarvitamisest tingitud häired ning kolmas meeleoluhäired (sh depressioon). Naistel daignoositi samuti rohkem meeleoluhäireid, kuid ka orgaanilisi psüühikahäireid (sh dementsus).

Kõrvutades andmeid 2013. aastaga, on uute haigusjuhtude arv kahanenud kümne protsendi võrra. Kui võtta vaatluse alla viimased kümme aastat, siis oli uute registreeritud psüühika- ja käitumishäirega inimeste arv mullusest väiksem vaid 2009. aastal – siis registreeriti 23 810 ambulatoorse psühhiaatria esmashaigestumuse ravijuhtu.

Esialgsete kokkuvõtete põhjal oli 2014. aastal Eestis kokku ligi 247 600 psühhiaatri vastuvõttu. Ka vastuvõttude arv on aastaga vähenenud, kuid vähesemal määral kui ravil käinud isikute arv – ligi kahe protsendi võrra.
Ühe ravijuhtumiga seotud vastuvõttude arv kasvab – kui mullu pöördus iga isik ühe ravijuhtumi jooksul psühhiaatri poole keskmiselt 2,6 korda, siis nt kümme aastat varem oli vastav näitaja 2,2.