Statistika

Tagasi

25. AUGUST 2015

Ravivoodite andmed, II kvartal 2015

Avaldatud on 2015. aasta teise kvartali statsionaarsete ravivoodite kasutamise statistika ning sesoonselt korrigeeritud kvartaliandmed aastate 2003-2015 kohta.

Teises kvartalis haiglate arvus muutusi ei toimunud. Kvartali lõpu seisuga töötas Eestis 56 haiglat, neist kolm olid piirkondlikud, neli kesk-, 11 üld-, neli kohalikud, üheksa eri-, kolm taastusravi ja 22 iseseisvat statsionaarset õendusabi andvad haiglad.

Haiglates oli juunikuu lõpus kasutusel 6853 ravivoodit. Kvartali jooksul hospitaliseeriti üle 58 000 inimese. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga vähenes ravivoodite arv ligikaudu 3% ja hospitaliseeriti veidi üle 2% vähem patsiente.

Ühe patsiendi ravi kestis keskmiselt kaheksa päeva. Kõige pikem on ravikestus tuberkuloosi raviks mõeldud vooditel, kus see ületas keskmiselt 67 päeva. Sellele järgnevad iseseisva statsionaarse õendusabi ja akuutpsühhiaatria voodid, kus ühe patsiendi ravi kestis vastavalt 27 ja 26 päeva.

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud voodite arv näitas, et 2015. aasta teise kvartali lõpu voodite arv ei muutunud võrreldes esimese kvartali lõpuga (joonised 1 ja 2). Seega, elimineerides erinevused kahe järjestikuse kvartali tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvad hooajaliste tegurite mõjud, on tulemuseks võrreldavad andmed kahe järjestikuse kvartali puhul.

Hospitaliseeritute arv vähenes teises kvartalis võrreldes esimesega alla 1%, suurem muutus toimus iseseisva statsionaarse õendusabi vooditel, kuhu hospitaliseeriti 3% vähem inimesi kui aasta esimese kolme kuu jooksul. Need andmed näitavad, et töömahud kahes esimeses kvartalis olid haiglates pea samasugused.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Trend, sesoonselt korrigeeritud ja korrigeerimata ravivoodite arv kvartali lõpul, 2003–2015

Viimastel aastatel on nii ravivoodite arv kui statsionaarsele ravile hospitaliseeritute arv vähenemas, kusjuures langus hospitaliseeritute puhul on olnud pikaajalisem ja stabiilsem kui ravivoodite arvus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Trend, sesoonselt korrigeeritud ja korrigeerimata haiglaravile hospitaliseeritute arv kvartali jooksul, 2003–2015

Haiglaravi voodite kasutamise kvartalistatistikaga saab tutvuda Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasi alajaotuses „Tervishoiu ressursid ja nende kasutamine“, valides edasi Ravivoodid → Lühiajastatistika.