Statistika

Tagasi

16. JUULI 2015

Kiirabi väljakutsed ja abisaanud, kordajad 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati 2014. aasta kiirabi väljakutsete ja abisaanute kordajad 1000 elaniku kohta maakondade järgi (tabelid KE11, KE21, KE26). Tabelid sisaldavad nüüd ka Tartu linna andmeid alates 2004. aastast kasutades uuendatud aastakeskmisi rahvaarve.

Eelmisel aastal kutsuti kiirabi keskmiselt igale viiendale Eesti elanikule, mis teeb 1000 elaniku kohta 202 kiirabi väljakutset. Abi said 94% kiirabi väljakutsujatest. Ülejäänud juhtudel väljakutse kas tühistati enne kiirabi kohale jõudmist, oli tulemuseta ehk abivajajat ei leitud (ise lahkunud või tehti valeväljakutse) või toimus isiku surma konstateerimine.

Kui maakondade lõikes on väljakutsete üldarv 1000 elaniku kohta võrreldes 2013. aastaga olenevalt piirkonnast nii kasvanud kui ka kahanenud, siis Eestis tervikuna oli kiirabi väljakutseid pisut alla protsendi vähem.

Kiirabi väljakutsete arvule on mõjunud 2013/2014. aasta vahetusel toimunud kiirabi ümberstruktureerimine. Enim on kiirabi väljakutsete arv võrreldes aasta varasemaga vähenenud Hiiu- ja Põlvamaal, kasvanud seevastu Rapla- ja Valgamaal. Kõigis neis maakondades on toimunud kiirabiteenuse osutaja vahetused. Samuti on pisut suurenenud väljakutsete arv Tallinnas ja Tartus .