Statistika

Tagasi

26. MAI 2015

Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati uuringu "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile" 2014. aasta andmed.

Uuringust „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014“selgus, et 70% Eesti elanikest peab arstiabi kvaliteeti heaks, kuid vaid 43% vastanutest on rahul arstiabi kättesaadavusega.

Iga-aastane elanike rahulolu uuring näitas, et 81% elanikest on viimase aasta jooksul pöördunud oma terviseprobleemiga mõne arsti poole. Kõige enam külastati perearsti (68%), eriarsti juures käis 51% vastanutest. Kõige suurem on rahulolu hambaarstiga (rahul 97%) ja pereõega (rahul 95% viimase 12 kuu jooksul külastanutest). Haiglaraviteenusega jäi rahule 92%, perearstiga 91%, eriarstiga 88% ning kiirabiteenusega 86% kokku puutunutest. Perearsti puhul mõjutavad rahulolu kõige tugevamalt perearsti suhtlusstiil (95%). Kõige suuremaks mõjutajaks on see, kui arusaadavalt perearst suutis patsiendile selgitada tema terviseseisundiga seotut ning ravivõimalusi. Eriarsti puhul mõjutab rahulolu kõige enam eriarsti asjatundlikkus.

Arstiabi kvaliteeti hindasid kõrgelt 70% vastanutest. Samas 54% vastanutest ei olnud rahul arstiabi kättesaadavusega. 87% külastanutest pääses perearsti või pereõe vastuvõtule 4–5 tööpäeva jooksul või kiiremini.

Viimase aasta jooksul on perearsti initsiatiivil (33%) või patsiendi soovil (28%) eriarstile suunatud (kokku 61%) perearsti külastanutest. 25% eriarsti külastanutest pääses eriarsti vastuvõtule nädala jooksul peale registreerumist, samas 42% pidid ootama rohkem kui kuu. Tasulist eriarsti on külastanud 24% eriarsti juures käinutest.